foto Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffervergrootglas Hartelijke en sportieve politicus en bekwame diplomaat uit een welgestelde Amsterdamse familie. Begon als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Als Tweede Kamerlid voor het CDA had hij snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken. Volgde in 1997 Heerma op als fractievoorzitter. Slaagde er niet in de neergang van zijn partij om te buigen en aan zijn politiek leiderschap kwam najaar 2001 een einde na een machtstrijd met partijvoorzitter Van Rij. Maakte in juli 2002 een come back als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende I. Stond bekend als atlanticus en zijn benoeming in december 2003 tot secretaris-generaal van de NAVO was daar feitelijk een logisch uitvloeisel van. Hij bekleedde in Leiden de Pieter Kooijmans-wisselleerstoel.

CDA
in de periode 1986-2009: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, secretaris-generaal NAVO

1.

voornamen (roepnaam)

Jakob Gijsbert (Jaap)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 3 april 1948

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

3.

partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1979 tot 1982
 • CDA (Christen-Democratisch AppŤl), vanaf 1982

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • derde ambassadesecretaris te Accra (Ghana), van 1976 tot 1978
 • ambassadesecretaris Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO te Brussel, van 1978 tot 1980
 • secretaris minister van Buitenlandse Zaken (resp. secretaris van de ministers Van der Klaauw, Van der Stoel, Van Agt en Van den Broek), van 1980 tot juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 23 mei 2002
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 maart 1997 tot 1 oktober 2001
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 22 juli 2002 tot 3 december 2003
 • secretaris-generaal van de NAVO (Noord-Atlantische Verdrags Organisatie), van 1 januari 2004 tot 1 augustus 2009
 • bijzonder hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk (Pieter Kooijmansleerstoel), Universiteit Leiden, van 1 september 2009 tot 1 september 2014
 • docent Campus Den Haag, Universiteit Leiden, vanaf 1 september 2014

5.

partijpolitieke functies

vorige
 • voorzitter commissie Buitenlandse Zaken CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van juli 1992 tot maart 1997
 • lid commissie doorlichten functioneren van de CDA-Tweede Kamerfractie, van september 1995 tot december 1995
 • vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 december 1995 tot 27 maart 1997
 • politiek leider CDA, van 27 maart 1997 tot 1 oktober 2001

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CDA Tweede Kamerverkiezingen 1998, van 7 februari 1998 tot 6 mei 1998

6.

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Commissarissen Air France/KLM, vanaf juni 2011
 • voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum te Amsterdam, vanaf 2012
 • voorzitter AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), vanaf 1 januari 2014
 • lid, tevens voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden, vanaf 1 september 2014

vorige
 • lid bestuur Vereniging van de Buitenlandse Dienst
 • lid beheerscommissie praktijkschool voor de veehouderij te Oenkerk, van 1987 tot 1994
 • lid bestuur Atlantische Commissie, van 1987 tot 1 januari 1995
 • lid bestuur Vereniging Nederland in den vreemde, van april 1989 tot januari 1990
 • lid Comitť J.H. van Roijen-fonds, van 1990 tot maart 1997
 • lid begeleidingscommissie NMCP-Eastern Europe van het NCW, van 1991 tot maart 1997
 • lid bestuur Leidse Hogeschool
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, van 26 september 1991 tot 3 oktober 1994
 • lid bestuur Foundation for International Ethnic Relations, van 1993 tot maart 1997
 • vicevoorzitter Atlantische Commissie, van 1 januari 1995 tot maart 1997
 • voorzitter Stichting Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, van 1 januari 2001 tot juli 2002
 • lid Raad van Toezicht Rijksmuseum te Amsterdam, van 2009 tot 2012

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 november 2001 tot 23 mei 2002

7.

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Amsterdam

voortgezet onderwijs
 • gymnasium, R.K. "Sint Ignatius College" te Amsterdam, tot 1967

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1967 tot 1974

overige opleidingen
 • leergang buitenlandse betrekkingen, NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken)

8.

activiteiten

als parlementariŽr
 • Was tot hij fractievoorzitter werd woordvoerder buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en vreemdelingen- en asielbeleid van de CDA-Tweede Kamerfractie
 • Diende in 1995 samen met Maxime Verhagen een initiatiefwetsvoorstel in om tot een wettelijke regeling voor de machtiging tot voorlopig verblijf te komen. Opneming van de verplichting in het Vreemdelingenbesluit bleek een onvoldoende rechtsgrond om een asielaanvraag af te wijzen. Dit voorstel werd in 1998 wet. (24.544)
 • Interpelleerde op 17 oktober 1996 de staatssecretarissen Kohnstamm en Schmitz over een groot netwerk van mensensmokkel en paspoortfraude (25.059)
 • Diende in 1997 een motie van afkeuring in tegen minister Sorgdrager over het falen in de opsporing en vervolging van verdachte D. Bouterse. De motie werd verworpen.
 • Interpelleerde op 19 april 2001 minister Borst en minister-president Kok over uitspraken van minister Borst over levensbeŽindiging op verzoek door hoog-bejaarden (via de zgn. 'pil van Drion') (27.681)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in februari 2003 samen met minister Kamp en minister-president Balkenende het besluit om alleen indirecte steun te geven aan een gewapend militair optreden van de Verenigde Staten tegen het regime-Saddam Hoessein in Irak. Het ging daarbij onder meer om een bilateraal verzoek van NAVO-partner Turkije over levering van Nederlandse patriotraketten voor de bescherming tegen raketaanvallen vanuit Irak.
 • Speelde als tijdelijk voorzitter van de CVSE een belangrijke bemiddelende rol bij het voorkomen van een gewapend intern conflict in GeorgiŽ, nadat een opstand was uitgebroken tegen het bewind van president Sjevardnadze
 • Bracht in 2003 samen met staatssecretaris NicolaÔ de notitie 'De vijfde uitbreiding van de Europese Unie' uit over de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, SloveniŽ, Slowakije en TsjechiŽ per 1 mei 2004 tot de Europese Unie.
 • Verdedigde in 2003 in de Tweede Kamer samen met staatssecretaris NicolaÔ met succes het wetsvoorstel wet tot Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie. Het wetsvoorstel werd in 2004 door zijn opvolger Bot (samen met staatssecretaris NicolaÔ) in het Staatsblad gebracht. (28.972)

9.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in augustus 1994 verslagen door Heerma in de strijd om het fractievoorzitterschap van het CDA
 • Werd op 25 maart 1997 door het partijbestuur voorgedragen voor het lijsttrekkerschap van het CDA in 1998, nadat hij zich daar op 23 februari kandidaat voor had gesteld
 • Werd op 15 september 2001 als eerste op de advies-kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 geplaatst, maar trok zich op 29 september terug omdat hij meende dat het partijbestuur te weinig vertrouwen in hem had. Eerder (in augustus 2001) had Yvonne van Rooy hem al gevraagd als kandidaat-lijsttrekker plaats te maken voor Marnix van Rij. Dat had hij toen geweigerd. Hoewel het bestuur zijn kandidatuur uiteindelijk handhaafde en Van Rij derde op de lijst werd, trok hij zich toch terug. Trad op 1 oktober tevens af als fractievoorzitter.
 • Tijdens zijn secretaris-generaal van de NAVO werd die organisatie uitgebreid met negen Oost- en Midden-Europese landen. Verder vroegen de levering van NAVO-troepen voor de vredesmissie in Afghanistan en de relaties met Rusland veel inspanningen van hem.

uit de privťsfeer
 • Zijn vader was algemeen secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel
 • Zijn vader was doopsgezind en werd pas na zijn huwelijk katholiek

woonplaats
's-Gravenhage

ridderorden
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 22 mei 2002
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 12 december 2003
 • Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau, 6 juli 2009

buitenlandse onderscheidingen
Orde van de Drie Sterren van Letland, november 2004 (vanwege inzet voor een Verenigd Europa)

verenigingen, sociŽteiten, genootschappen etc.
lid Leidse studentenvereniging "Minerva"

hobby's
 • hockey (hockeyde bij H.I.C. (Hockeyvereniging Ignatius College))
 • hardlopen, tennis, squash
 • zingen en lezen

rang(en) reserve-officier
 • reserve-officier, Koninklijke Luchtmacht, van 1974 tot 1976

10.

publicaties/bronnen

publicaties
"Opkomst G20: bedreiging voor gevestigde instituties? Over Topconferenties en Instituties, Presidenten en Premiers, Verantwoordelijkheid en Verantwoording", (oratie, 2010)

literatuur/documentatie
 • Haagse Post/De Tijd, 11 december 1992
 • J. Hoedeman, "Het is prettig emoties van je af te zingen", De Volkskrant 28 juni 1997
 • "Jaap de Hoop Scheffer - Dat rennen in de duinen is geen kunstje", Trouw, 27 april 1998
 • "Troostprijs. J.G. de Hoop Scheffer (CDA); Ministerie van Buitenlandse Zaken", NRC Handelsblad, 17 juli 2002
 • Teun Lagas, "Altijd loyaal tot op het bot. Jaap de Hoop Scheffer", Trouw, 23 september 2003
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

11.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Brussel (BelgiŽ), 18 mei 1974

kinderen
2 dochters

vader
Mr. J.G.N. de Hoop Scheffer, Jakob Gijsbert Nicolaas

moeder
M.J. van der Meulen, MariŽtta

beroep grootvader (vaderskant)
directeur Nationale Hypotheekbank

beroep grootvader (moederskant)
directeur exportbedrijf in zuivel

                                                                                                                                                                         

 
 

Inhoud

 • Contact
 • Home