Nederlandse Grondwet:
Europese Unie (EU)

Europese Unie (EU)

vlag Europese Unie wapperend

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.

Sinds 1 juli 2013 telt de Europese Unie 28 lidstaten. De samenwerking tussen deze lidstaten kenmerkt zich door vergaande economische integratie. In 1986 zijn de douanetarieven tussen de lidstaten afgeschaft, waardoor ťťn interne markt is ontstaan. Ook hebben de lidstaten hun bevoegdheden om met het buitenland over handelsvoorwaarden te onderhandelen, overgedragen aan de Europese Unie. In 1998 besloten twaalf lidstaten tot invoering van een gemeenschappelijke munt, de euro. Later is deze eurozone verder uitgebreid.

Naast de nauwe economische samenwerking onderneemt de Unie steeds meer activiteiten op andere beleidsterreinen. De Unie drukt een zeer stevig stempel op het beleid inzake landbouw, visserij, consumentenrechten en milieu in de lidstaten.

Wat betreft wetenschappelijk onderzoek, vervoer, energie en uitwisselingsprogramma's op het gebied van onderwijs, heeft de EU belangrijke ondersteunende bevoegdheden.

De laatste jaren zijn de bevoegdheden van de Europese Unie op justitiŽle gebieden als immigratie, terrorismebestrijding en grensoverschrijdende criminaliteit flink uitgebreid.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is een verdere stap gezet bij de samenwerking op het gebied van buitenlandse zaken en defensie.

In 2012 werd de EU de Nobelprijs voor de vrede toegekend.

1.

Kerngegevens

Website

http://www.europa.eu

Grondslagen

Verdrag van de Europese Unie (VEU, 1991,herzien in 1997, 2000 en 2009), Verdrag van de Europese Gemeenschappen (VEG, 1958 en herzien in 1991 en 1997) opgevolgd door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU, 2009), Euratom-Verdrag (1958)

Voorloper

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951)

Oprichting

1957 (Europese Economische Gemeenschap, Euratom), 1992 (Europese Unie)

Aard organisatie

Economische en politieke samenwerking

Voorzittende lidstaat

ItaliŽ

2.

Doelstellingen

In de beginjaren ging het bij de samenwerking tussen de EU-landen veelal om de handel en de economie, maar vandaag de dag houdt de EU zich ook bezig met tal van andere vraagstukken die rechtstreeks te maken hebben met het dagelijkse leven, zoals: burgerrechten, het garanderen van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, het scheppen van werkgelegenheid, milieubescherming en consumentenbescherming.

Rapportage van werkzaamheden

Elk jaar publiceert de Europese Unie een beknopt verslag van alle communautaire werkzaamheden, de begroting, en een lijst van alle instellingen, agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen

3.

Organisatie

De afspraken tussen lidstaten zijn vastgelegd in verdragen, die verscheidene malen zijn aangepast. Bij de verschillende uitbreidingen van de Unie zijn ook allerlei bepalingen vastgesteld, waarin lidstaten uitzonderingsposities voor zichzelf hebben bedongen op specifieke terreinen. Hierdoor heeft de Europese Unie een bijzonder complexe institutionele structuur gekregen.

De taakverdeling tussen de belangrijkste Organen van de Europese Unie laat zich als volgt samenvatten: de Europese Raad neemt twee keer per jaar besluiten over de algemene politieke beleidslijnen. Sinds 2009 is er een vaste voorzitter van de Raad. De Europese Commissie neemt initiatieven voor Europese wet- en regelgeving en houdt toezicht op naleving van de Europese verdragen. Van deze Commissie maakt ook de Hoge Vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid deel uit. Het Europees Parlement debatteert hierover en kan wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk beslissen. Het Europese Hof van Justitie bewaakt deze afspraken, uitspraken van dit Hof hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.

4.

Positie lidstaten

De Europese Unie telt achtentwintig lidstaten. Sinds de start van de Europese samenwerking in 1952 heeft de Unie een proces van uitbreiding meegemaakt, waardoor in 1996 de volgende landen lid waren:

BelgiŽ, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, ItaliŽ, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Per 1 mei 2004 zijn tien nieuwe lidstaten toegetreden:

Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, TsjechiŽ, Slowakije, SloveniŽ, Malta en Cyprus.

Per 1 januari 2007 zijn Bulgarije en RoemeniŽ lid geworden van de EU. En op 1 juli 2013 trad KroatiŽ toe.

Er zijn toetredingsonderhandelingen gaande met MacedoniŽ, Turkije, ServiŽ, Montenegro en IJsland. Ook een land als OekraÔne heeft belangstelling voor het EU-lidmaatschap. Landen als Zwitserland en Noorwegen zijn formeel geen lid van de Europese Unie, maar nemen wel deel aan tal van EU-programma's en overeenkomsten.

5.

Positie Nederland

Gastland EU-organen

Nederland is gastland van twee agentschappen van de Europese Unie (beide gevestigd in Den Haag):

Europees Parlement

Europese Commissie

6.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement

7.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
18-09-2014 EGNOS Operations Evolution Manager Europese Unie (EU), Europees GNSS-Agentschap (GSA) (Praag)
19-09-2014 beleidsmedewerker - fire safety Europese Unie (EU), Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) (Luxemburg)
19-09-2014 SharePoint IT Assistant (FGIII) Europese Unie (EU), Europees Spoorwegbureau - voor de bevordering van veilige en interoperabele spoorwegen (ESB) (Valenciennes)
22-09-2014 Head of Administration Europese Unie (EU), Europees GNSS-Agentschap (GSA) (Praag)
24-09-2014 Director (transport, telecom and energy) Europese Unie (EU) (Brussel)
26-09-2014 project officer - air pollution and climate change mitigation Europese Unie (EU), Europees Milieuagentschap (EMA) (Copenhagen)
28-09-2014 Expert on Pensions Policy Europese Unie (EU), Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EAVB) (Frankfurt am Main)
28-09-2014 Procurement Officer Europese Unie (EU), Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EAVB) (Frankfurt am Main)
29-09-2014 publications medewerker - assistentbeleidsmedewerker documentalist
contractmedewerker
Europese Unie (EU), Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) (Ispra)
30-09-2014 netwerk operations medewerker Europese Unie (EU), Europees Agentschap voor Grootschalige IT-systemen (EU-LISA) (Straatsburg)
 

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home