Deze vaste commissie bespreekt het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Dit betreft onder meer de positie van deze Rijksdelen binnen het Koninkrijk en de hulp en bijstand aan deze gebieden. Ook onderhoudt commissie de contacten met vertegenwoordigers van de betreffende landsdelen.


Waarnemend voorzitter is Paul van Meenen. Griffier is Tim de Lange.

1.

Leden

2.

Plaatsvervangende leden

                                                                                                                                                                         

internet website
e-mail cie.kr@tweedekamer.nl
tel. 070-3182068
 

Inhoud

  • Contact
  • Home