Deze vaste commissie bespreekt het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Dit betreft onder meer de positie van deze Rijksdelen binnen het Koninkrijk en de hulp en bijstand aan deze gebieden. Ook onderhoudt commissie de contacten met vertegenwoordigers van de betreffende landsdelen.


Voorzitter is Jeroen Recourt en ondervoorzitter is Paul van Meenen. Griffier is Tim de Lange.

                                                                                                                                                                         

internet website
e-mail cie.kr@tweedekamer.nl
tel. 070-3182068
 
 
  • Contact
  • Home