Nederlandse Grondwet:
32211 - Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de Parlementaire Monitor.

 

De Parlementaire Monitor is een betaalde dienst van ANP en PDC Informatie Architectuur en stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer.

 

Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

 

Bent u al gebruiker van de Parlementaire Monitor? Log dan in voor de uitgebreide versie.

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 2009 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst.
 

Uit de tweede evaluatie van de opheffing van het algemeen bordeelverbod komt naar voren dat er een aantal knelpunten bestaan in de prostitutiebranche. In dit wetsvoorstel wordt voorzien in een verplicht vergunningenstelsel voor gemeenten dat betrekking heeft op alle seksbedrijven. Verder zal ingevolge dit wetsvoorstel de zelfstandig werkende prostituee zich dienen te registreren en wordt de klant van illegaal aanbod van prostitutie strafbaar gesteld.

1.

Volledige titel

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

 

2.

Documenten

(124 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 14 april 2015, verslag van een schriftelijk overleg, nr. P     KST32211P
Verslag van een schriftelijk overleg inzake beoogd tijdpad novelle 33885
 
2 2 juli 2014, bijlage bij 28638, nr. 119     BLG349205
Eindverslag Mobilisatie Sekswerkers (bijlage bij 28638,nr.119) -
 
1 25 juni 2014, brief, nr. O     KST32211O
Brief inzake toezeggingen naar aanleiding van de behandeling van de Wrp
 
2 10 juni 2014, amendement, nr. 55     KST3221155
Amendement van de leden Gesthuizen en Rouvoet over het introduceren van een zware voorhangbepaling in artikel 29.
 
1 12 december 2013, bijlage bij nr. N     BLG270361
Ontwerpbesluit bij 32211 ek-N (bijlage bij 32211,nr.N) -
 
1 12 december 2013, brief, nr. N     KST32211N
Brief inzake ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche
 
2 16 juli 2013, brief, nr. 65     KST3221165
Brief regering; Gevolgen schorsing behandeling
 
1 9 juli 2013, stemming(en), 32211, K, L     HEK20122013-35-14
Stemmingen over moties ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211) -
vergadering: 9 juli 2013
 
1 8 juli 2013, behandeling, 32211, K, L, M     HEK20122013-34-4
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211) -
vergadering: 8 juli 2013
 
1 2 juli 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-33-13
Lijst van besluiten (dinsdag 2 juli 2013) -
vergadering: 2 juli 2013
 
1 25 juni 2013, brief, nr. M     KST32211M
Brief naar aanleiding van de tweede termijn van de plenaire behandeling
 
1 17 juni 2013, behandeling, 32211; 33295; 28638, 96; 31311, 97; 32211, 63, F     HEK20122013-28-7
Beantwoording van de vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32211, op 30 oktober 2012 -
vergadering: 28 mei 2013
 
1 31 mei 2013, motie, nr. L     KST32211L
Motie over splitsing van het wetsvoorstel door middel van een novelle ten behoeve van de uniforme vergunningplicht
 
1 31 mei 2013, motie, nr. K     KST32211K
Motie over betrokkenheid van zelforganisaties van prostituees bij het prostitutiebeleid en het representeren van de belangen van sekswerkers
 
1 28 mei 2013, behandeling, 32211, K, L     HEK20122013-28-4
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) ( 32211 ) -
vergadering: 28 mei 2013
 
1 17 mei 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-26-6
Lijst van besluiten (dinsdag 7 mei 2013) -
vergadering: 7 mei 2013
 
1 23 april 2013, bijlage bij nr. J     BLG221033
Bijlage 1 bij 32211 ek-J (bijlage bij 32211,nr.J) -
 
1 23 april 2013, bijlage bij nr. J     BLG221034
Bijlage 2 bij 32211 ek-J (bijlage bij 32211,nr.J) -
 
1 23 april 2013, verslag van een schriftelijk overleg, nr. J     KST32211J
Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op de brief van 8 maart 2013 (32211, I)
 
2 27 maart 2013, behandeling, 32211; 33309, 9     HTK20122013-67-11
Behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101) ( 33309 ) -
vergadering: 27 maart 2013
 
1 26 maart 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-22-6
Lijst van besluiten (dinsdag 26 maart 2013) -
vergadering: 26 maart 2013
 
1 11 maart 2013, brief, nr. I     KST32211I
Brief inzake herbezinning op het wetsvoorstel
 
1 30 oktober 2012, behandeling, 25437; 32211     HEK20122013-5-7
Behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) ( 32211 ) -
vergadering: 30 oktober 2012
 
1 26 oktober 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-3-9
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 9 oktober 2012) -
vergadering: 9 oktober 2012
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179960
VVR Wichman notitie t.b.v. EK dd 11 juni 2012 (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179958
Notitie Rode Draad voor Commissievergadering 12 juni 2012 (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179957
Notitie Van der Laan (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179955
Notitie GG&GD (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, verslag, nr. H     KST32211H
Verslag van een informatiebijeenkomst
 
1 9 juli 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20112012-33-12
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 19 juni 2012) -
vergadering: 19 juni 2012
 
1 26 juni 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-34-11
Lijst van besluiten (dinsdag 26 juni 2012) -
vergadering: 26 juni 2012
 
1 20 juni 2012, eindverslag, nr. G     KST32211G
Eindverslag
 
2 20 juni 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 33; ...     HTK20112012-98-5
Regeling van werkzaamheden (woensdag 20 juni 2012) -
vergadering: 20 juni 2012
 
1 22 mei 2012, verslag van een schriftelijk overleg, nr. F     KST32211F
Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanvullende informatie betreffende wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
 
2 29 maart 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 64; ...     HTK20112012-70-6
Regeling van werkzaamheden (donderdag 29 maart 2012) -
vergadering: 29 maart 2012
 
2 22 maart 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 64; ...     HTK20112012-67-5
Regeling van werkzaamheden (donderdag 22 maart 2012) -
vergadering: 22 maart 2012
 
1 16 maart 2012, nadere memorie van antwoord, nr. E     KST32211E
Nadere memorie van antwoord
 
1 13 maart 2012, nader voorlopig verslag, nr. D     KST32211DN1
Nader voorlopig verslag
 
1 13 maart 2012, nader voorlopig verslag, nr. D     KST157833
Nader voorlopig verslag
 
2 28 februari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211, 64; ...     HTK20112012-25-15
Lijst van ingekomen stukken (donderdag 17 november 2011) -
vergadering: 17 november 2011
 
1 16 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-12-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 13 december 2011) -
vergadering: 13 december 2011
 
2 4 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211, 63; ...     HTK20112012-17-30
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 1 november 2011) -
vergadering: 1 november 2011
 
1 4 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-10-16
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 6 december 2011) -
vergadering: 6 december 2011
 
1 5 december 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-7-13
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 15 november 2011) -
vergadering: 15 november 2011
 
2 24 november 2011, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 63; ...     HTK20112012-28-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 24 november 2011) -
vergadering: 24 november 2011
 
2 16 november 2011, brief, nr. 64     KST3221164
Brief regering; Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche
 
2 1 november 2011, brief, nr. 63     KST3221163
Brief regering; Stand van zaken toezeggingen tijdens plenaire behandeling en uitvoering moties
 
1 1 november 2011, memorie van antwoord, nr. C     KST32211C
Memorie van antwoord
 
1 1 juni 2011, voorlopig verslag, nr. B     KST32211B
Voorlopig verslag
 
1 25 mei 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20102011-26-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 10 mei 2011) -
vergadering: 10 mei 2011
 
1 2 mei 2011, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST32211A
Gewijzigd voorstel van wet
 
1 19 april 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20102011-25-9
Lijst van besluiten (dinsdag 19 april 2011) -
vergadering: 19 april 2011
 
2 18 april 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211, 62; ...     HTK20102011-68-12
Lijst van ingekomen stukken (donderdag 31 maart 2011) -
vergadering: 31 maart 2011
 
2 7 april 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211, 60; ...     HTK20102011-64-10
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 23 maart 2011) -
vergadering: 23 maart 2011
 
2 31 maart 2011, brief, nr. 62     KST3221162
Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement Rouvoet/Van Toorenburg (32211, nr. 61)
 
2 29 maart 2011, stemming(en), 32211    
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211) -
vergadering: 29 maart 2011
 
2 28 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 61     KST3221161
Gewijzigd amendement van de leden Rouvoet / Van Toorenburg ter vervanging van nr. 32 over ruimte voor gemeenten nadere regels te stellen die ook betrekking kunnen hebben op de thuiswerkende prostituee
 
2 28 maart 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...; 32211, 33; ...     HTK20102011-60-30
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 15 maart 2011) -
vergadering: 15 maart 2011
 
2 23 maart 2011, brief, nr. 60     KST3221160
Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling
 
2 22 maart 2011, regeling van werkzaamheden, 32211; ...     HTK20102011-63-8
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 22 maart 2011) -
vergadering: 22 maart 2011
 
2 21 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 59     KST3221159
Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 21 over het laten vervallen van de registratieplicht.
 
2 21 maart 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211, 31; ...     HTK20102011-57-18
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 8 maart 2011) -
vergadering: 8 maart 2011
 
2 18 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 58     KST3221158
Gewijzigd amendement Gesthuizen/Rouvoet, ter vervanging van nr. 55, over het voorhangen van de AMvB uit artikel 29, eerste lid.
 
2 18 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 57     KST3221157
Gewijzigd amendement Gesthuizen/Rouvoet, ter vervanging van nr. 54, over het voorhangen van de AMvB uit artikel 8, derde lid.
 
2 18 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 56     KST3221156
Gewijzigd amendement Van der Staaij/Agema, over het toevoegen van een weigeringsgrond voor de verlening van een vergunning.
 
2 18 maart 2011, amendement, nr. 54     KST3221154
Amendement Gesthuizen/Rouvoet, over het introduceren van een zware voorhang bij artikel 8.
 
2 18 maart 2011, nader gewijzigd amendement, nr. 53     KST3221153
Nader gewijzigd amendement Rouvoet/Van der Staaij, over instellen van een landelijk register van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van seksbedrijven.
 
2 18 maart 2011, gewijzigd subamendement, nr. 52     KST3221152
Gewijzigd subamendement Rouvoet ter vervanging van nr. 26 over het aanwijzen van risicogroepen waarvoor inschrijving kan worden uitgesteld.
 
2 17 maart 2011, amendement, nr. 51     KST3221151
Amendement Van der Staaij/Agema ter vervanging van nr. 11 over het niet-uitputtend specificeren van de weigeringsgrond voor de verlening van een vergunning van een exploitant of beheerder van een seksinrichting vanwege slecht levensgedrag.
 
2 17 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 50     KST3221150
Gewijzigd amendement Van der Staaij ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid voor de burgemeester de registratie van een prostituee te weigeren of schorsen
 
2 17 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 49     KST3221149
Gewijzigd amendement Agema ter vervanging van nr. 24 over het invoegen van een uiterste termijn voor het doorgeven van wijzigingen
 
2 16 maart 2011, gewijzigde motie, nr. 48     KST3221148
Gewijzigde motie Gesthuizen en Dibi over het verbeteren van de sociale positie van de prostituee (ter vervanging van 32211, nr. 40)
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 47     KST3221147
Motie Arib over het versterken van de sociale positie van prostituees
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 46     KST3221146
Motie Rouvoet over passende arbeid voor ex-prostituees
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 45     KST3221145
Motie Rouvoet over prostituees uit Oost-Europese landen
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 44     KST3221144
Motie Rouvoet over uitstapprogramma's
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 43     KST3221143
Motie Dibi over de maatschappelijk en rechtspositie van sekswerkers
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 42     KST3221142
Motie Van Toorenburg en Arib over doelgroepspecifieke maatregelen
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 41     KST3221141
Motie Gesthuizen over de effectiviteit van de registratieplicht
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 40     KST3221140
Motie Gesthuizen over het verbeteren van de sociale positie van de prostituee
 
2 16 maart 2011, motie, nr. 39     KST3221139
Motie Gesthuizen over de capaciteit en expertise bij politie en toezichthouders
 
2 15 maart 2011, nader gewijzigd amendement, nr. 38     KST3221138
Nader gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 37 over de inrichting van een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven.
 
2 15 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 37     KST3221137
Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 22 over de inrichting van een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven.
 
2 15 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 36     KST3221136
Gewijzigd amendement Van Toorenburg/Van der Steur ter vervanging van nr. 16 over hogere straffen i.v.m. mensenhandel
 
2 15 maart 2011, gewijzigd amendement, nr. 35     KST3221135
Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 29 over raadpleging van de GGD
 
2 15 maart 2011, behandeling, 32211; 31700-VI, 58; 32211, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48     HTK20102011-60-29
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211) -
vergadering: 15 maart 2011
 
2 14 maart 2011, nota van wijziging, nr. 34     KST3221134
Vierde nota van wijziging
 
2 14 maart 2011, brief, nr. 33     KST3221133
Brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens de mondelinge behandeling en oordeel over de ingediende amendementen
 
2 14 maart 2011, amendement, nr. 32     KST3221132
Amendement Rouvoet over een vergunningsplicht voor de thuiswerkende prostituee
 
2 7 maart 2011, brief, nr. 31     KST3221131
Brief regering; Voortzetting project Asja II (opvang- en behandelvoorziening voor slachtoffers van loverboys)
 
2 11 februari 2011, nota van wijziging, nr. 30     KST3221130
Derde nota van wijziging
 
2 11 februari 2011, amendement, nr. 29     KST3221129
Amendement Arib, over het invoeren van een alternatieve registratieplicht.
 
2 11 februari 2011, gewijzigd amendement, nr. 28     KST3221128
Gewijzigd amendement Rouvoet/Arib, ter vervanging van nr. 20, dat regelt dat een vergunning kan worden geweigerd aan een prosititutiebedrijf dat zich wil vestigen op een adres waar eerder een prostitutiebedrijf gevestigd is geweest waarvan de vergunning is ingetrokken.
 
2 11 februari 2011, gewijzigd amendement, nr. 27     KST3221127
Gewijzigd amendement Rouvoet c.s., ter vervanging van nr. 18, betreffende een landelijk register van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen voor seksbedrijven.
 
2 10 februari 2011, subamendement, nr. 26     KST3221126
Subamendement Rouvoet over het aanwijzen van risicogroepen waarvoor inschrijving kan worden uitgesteld.
 
2 10 februari 2011, behandeling, 32211     HTK20102011-51-8
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211) -
vergadering: 10 februari 2011
 
2 8 februari 2011, gewijzigd amendement, nr. 25     KST3221125
Amendement; Gewijzigd amendement Gesthuizen/Arib ter vervanging van nr. 17 over het vereiste van een vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van afbeeldingen van erotisch-pornografische aard op een website en het vereiste van beschikking over kopien van geldige identiteitsbewijzen van personen die bij seksbedrijven tewerkgesteld zijn of wiens afbeeldingen van erotisch-pornografische aard getoond worden.
 
2 4 februari 2011, amendement, nr. 15     KST3221115N1
Amendement Van Toorenburg/Van der Steur inzake het mogelijk maken van toezicht door de politie (Herdruk)
 
2 2 februari 2011, amendement, nr. 24     KST3221124
Amendement Agema over het invoegen van een uiterste termijn voor het doorgeven van wijzigingen
 
2 2 februari 2011, amendement, nr. 23     KST3221123
Amendement Agema over het aanpassen van enige definities rondom prostitutie
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het wetsvoorstel, de bij het dossier betrokken ministeries en Tweede Kamercommissies, het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in n oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home