Nederlandse Grondwet:
32211 - Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de Parlementaire Monitor.

 

De Parlementaire Monitor is een betaalde dienst van ANP en PDC Informatie Architectuur en stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer.

 

Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

 

Bent u al gebruiker van de Parlementaire Monitor? Log dan in voor de uitgebreide versie.

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 2009 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst.
 

Uit de tweede evaluatie van de opheffing van het algemeen bordeelverbod komt naar voren dat er een aantal knelpunten bestaan in de prostitutiebranche. In dit wetsvoorstel wordt voorzien in een verplicht vergunningenstelsel voor gemeenten dat betrekking heeft op alle seksbedrijven. Verder zal ingevolge dit wetsvoorstel de zelfstandig werkende prostituee zich dienen te registreren en wordt de klant van illegaal aanbod van prostitutie strafbaar gesteld.

1.

Volledige titel

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

 

2.

Documenten

(124 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 14 april 2015, verslag van een schriftelijk overleg, nr. P     KST32211P
Verslag van een schriftelijk overleg inzake beoogd tijdpad novelle 33885
 
2 2 juli 2014, bijlage bij 28638, nr. 119     BLG349205
Eindverslag Mobilisatie Sekswerkers (bijlage bij 28638,nr.119) -
 
1 25 juni 2014, brief, nr. O     KST32211O
Brief inzake toezeggingen naar aanleiding van de behandeling van de Wrp
 
2 10 juni 2014, amendement, nr. 55     KST3221155
Amendement Gesthuizen/Rouvoet over het introduceren van een zware voorhangbepaling in artikel 29.
 
1 12 december 2013, bijlage bij nr. N     BLG270361
Ontwerpbesluit bij 32211 ek-N (bijlage bij 32211,nr.N) -
 
1 12 december 2013, brief, nr. N     KST32211N
Brief inzake ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche
 
2 16 juli 2013, brief, nr. 65     KST3221165
Brief regering; Gevolgen schorsing behandeling
 
1 9 juli 2013, stemming(en), 32211, K, L     HEK20122013-35-14
Stemmingen over moties ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211) -
vergadering: 9 juli 2013
 
1 8 juli 2013, behandeling, 32211, K, L, M     HEK20122013-34-4
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211) -
vergadering: 8 juli 2013
 
1 2 juli 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-33-13
Lijst van besluiten (dinsdag 2 juli 2013) -
vergadering: 2 juli 2013
 
1 25 juni 2013, brief, nr. M     KST32211M
Brief naar aanleiding van de tweede termijn van de plenaire behandeling
 
1 17 juni 2013, behandeling, 32211; 33295; 28638, 96; 31311, 97; 32211, 63, F     HEK20122013-28-7
Beantwoording van de vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32211, op 30 oktober 2012 -
vergadering: 28 mei 2013
 
1 31 mei 2013, motie, nr. L     KST32211L
Motie over splitsing van het wetsvoorstel door middel van een novelle ten behoeve van de uniforme vergunningplicht
 
1 31 mei 2013, motie, nr. K     KST32211K
Motie over betrokkenheid van zelforganisaties van prostituees bij het prostitutiebeleid en het representeren van de belangen van sekswerkers
 
1 28 mei 2013, behandeling, 32211, K, L     HEK20122013-28-4
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) ( 32211 ) -
vergadering: 28 mei 2013
 
1 17 mei 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-26-6
Lijst van besluiten (dinsdag 7 mei 2013) -
vergadering: 7 mei 2013
 
1 23 april 2013, bijlage bij nr. J     BLG221033
Bijlage 1 bij 32211 ek-J (bijlage bij 32211,nr.J) -
 
1 23 april 2013, bijlage bij nr. J     BLG221034
Bijlage 2 bij 32211 ek-J (bijlage bij 32211,nr.J) -
 
1 23 april 2013, verslag van een schriftelijk overleg, nr. J     KST32211J
Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op de brief van 8 maart 2013 (32211, I)
 
2 27 maart 2013, behandeling, 32211; 33309, 9     HTK20122013-67-11
Behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101) ( 33309 ) -
vergadering: 27 maart 2013
 
1 26 maart 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-22-6
Lijst van besluiten (dinsdag 26 maart 2013) -
vergadering: 26 maart 2013
 
1 11 maart 2013, brief, nr. I     KST32211I
Brief inzake herbezinning op het wetsvoorstel
 
1 30 oktober 2012, behandeling, 25437; 32211     HEK20122013-5-7
Behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) ( 32211 ) -
vergadering: 30 oktober 2012
 
1 26 oktober 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20122013-3-9
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 9 oktober 2012) -
vergadering: 9 oktober 2012
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179960
VVR Wichman notitie t.b.v. EK dd 11 juni 2012 (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179958
Notitie Rode Draad voor Commissievergadering 12 juni 2012 (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179957
Notitie Van der Laan (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, bijlage bij nr. H     BLG179955
Notitie GG&GD (bijlage bij 32211,nr.H) -
 
1 2 augustus 2012, verslag, nr. H     KST32211H
Verslag van een informatiebijeenkomst
 
1 9 juli 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32211; ...     HEK20112012-33-12
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 19 juni 2012) -
vergadering: 19 juni 2012
 
1 26 juni 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-34-11
Lijst van besluiten (dinsdag 26 juni 2012) -
vergadering: 26 juni 2012
 
1 20 juni 2012, eindverslag, nr. G     KST32211G
Eindverslag
 
2 20 juni 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 33; ...     HTK20112012-98-5
Regeling van werkzaamheden (woensdag 20 juni 2012) -
vergadering: 20 juni 2012
 
1 22 mei 2012, verslag van een schriftelijk overleg, nr. F     KST32211F
Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanvullende informatie betreffende wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
 
2 29 maart 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 64; ...     HTK20112012-70-6
Regeling van werkzaamheden (donderdag 29 maart 2012) -
vergadering: 29 maart 2012
 
2 22 maart 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 64; ...     HTK20112012-67-5
Regeling van werkzaamheden (donderdag 22 maart 2012) -
vergadering: 22 maart 2012
 
1 16 maart 2012, nadere memorie van antwoord, nr. E     KST32211E
Nadere memorie van antwoord
 
1 13 maart 2012, nader voorlopig verslag, nr. D     KST32211DN1
Nader voorlopig verslag
 
1 13 maart 2012, nader voorlopig verslag, nr. D     KST157833
Nader voorlopig verslag
 
2 28 februari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211, 64; ...     HTK20112012-25-15
Lijst van ingekomen stukken (donderdag 17 november 2011) -
vergadering: 17 november 2011
 
1 16 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-12-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 13 december 2011) -
vergadering: 13 december 2011
 
2 4 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211, 63; ...     HTK20112012-17-30
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 1 november 2011) -
vergadering: 1 november 2011
 
1 4 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-10-16
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 6 december 2011) -
vergadering: 6 december 2011
 
1 5 december 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20112012-7-13
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 15 november 2011) -
vergadering: 15 november 2011
 
2 24 november 2011, regeling van werkzaamheden, ...; 32211, 63; ...     HTK20112012-28-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 24 november 2011) -
vergadering: 24 november 2011
 
2 16 november 2011, brief, nr. 64     KST3221164
Brief regering; Bestrijden schijnzelfstandigheid in de prostitutiebranche
 
2 1 november 2011, brief, nr. 63     KST3221163
Brief regering; Stand van zaken toezeggingen tijdens plenaire behandeling en uitvoering moties
 
1 1 november 2011, memorie van antwoord, nr. C     KST32211C
Memorie van antwoord
 
1 1 juni 2011, voorlopig verslag, nr. B     KST32211B
Voorlopig verslag
 
1 25 mei 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32211; ...     HEK20102011-26-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 10 mei 2011) -
vergadering: 10 mei 2011
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het wetsvoorstel, de bij het dossier betrokken ministeries en Tweede Kamercommissies, het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home