Nederlandse Grondwet:
32414 - Initiatiefvoorstel Veteranenwet

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de Parlementaire Monitor.

 

De Parlementaire Monitor is een betaalde dienst van ANP en PDC Informatie Architectuur en stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer.

 

Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

 

Bent u al gebruiker van de Parlementaire Monitor? Log dan in voor de uitgebreide versie.

Dit wetsvoorstel werd op 15 juni 2010 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Eijsink (PvdA), Poppe (SP), Pechtold (D66) en Peters (GroenLinks) en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Eijsink, Van Dijk (SP), Hachchi (D66), El Fassed (GroenLinks), Voordewind (CU), Ouwehand (PvdD), Van der Staaij (SGP), Hernandez (PVV), Bruins Slot (CDA) en Bosman (VVD).
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om, met het oog op de waardering en erkenning van veteranen, regels vast te stellen omtrent de bijzondere zorgplicht van de minister van Defensie jegens veteranen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

 

2.

Documenten

(39 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 25 juni 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 221    
Besluit van 19 juni 2014, houdende nadere regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenbesluit) -
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32414; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
2 24 april 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32414, 4; ...     HTK20112012-80-3
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 24 april 2012) -
vergadering: 24 april 2012
 
S 30 maart 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 133    
Wet van 11 februari 2012 tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) -
 
2 1 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32414; ...     HTK20112012-39-11
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 21 december 2011) -
vergadering: 21 december 2011
 
2 4 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32414, 12; ...     HTK20112012-17-30
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 1 november 2011) -
vergadering: 1 november 2011
 
1 20 december 2011, stemming(en), 32414, D     HEK20112012-14-10
Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 20 december 2011
 
1 20 december 2011, motie, nr. D     KST32414D
Motie inzake de definitie van veteraan
 
1 19 december 2011, behandeling, kenmerk HEK20112012-13-2     HEK20112012-13-2
Behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 19 december 2011
 
1 19 december 2011, behandeling, 32414, D     HEK20112012-13-5
Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 19 december 2011
 
1 25 november 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32414; ...     HEK20112012-6-7
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 8 november 2011) -
vergadering: 8 november 2011
 
2 24 november 2011, regeling van werkzaamheden, ...; 32414, 12; ...     HTK20112012-28-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 24 november 2011) -
vergadering: 24 november 2011
 
1 9 november 2011, eindverslag, nr. C     KST32414C
Eindverslag
 
1 8 november 2011, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST32414AN1
Gewijzigd voorstel van wet
 
1 4 november 2011, brief, nr. B     KST32414B
Brief initiatiefnemers; Verzoek aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel in december te behandelen
 
1 3 november 2011, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST32414A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 2 november 2011, bijlage bij nr. 12     BLG136547
Advies nr. 14 van de RZO inzake de Veteranenwet (bijlage bij 32414,nr.12) -
 
2 2 november 2011, brief, nr. 12     KST3241412
Brief regering; Aanbieding afschrift van advies nr. 14 van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) inzake de Veteranenwet
 
2 1 november 2011, stemming(en), 32414    
Stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 1 november 2011
 
2 1 november 2011, stemming(en), 32414     HTK20112012-17-24
Stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 1 november 2011
 
2 27 oktober 2011, nota van wijziging, nr. 11     KST3241411
Nota van wijziging
 
2 27 oktober 2011, behandeling, 32414    
Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 27 oktober 2011
 
2 27 oktober 2011, behandeling, 32414    
Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 27 oktober 2011
 
2 27 oktober 2011, behandeling, 32414     HTK20112012-16-3
Behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 27 oktober 2011
 
2 27 oktober 2011, behandeling, 32414    
Behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 27 oktober 2011
 
2 27 oktober 2011, behandeling, 32414    
Behandeling van het voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) (32414) -
vergadering: 27 oktober 2011
 
2 26 oktober 2011, bijlage bij nr. 10     BLG135467
Uitgaven voor veteranen en de uitgaven voor zorg en nazorg Veteranen zoals opgenomen in de begroting (bijlage bij 32414,nr.10) -
 
2 26 oktober 2011, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 10     KST3241410
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 26 oktober 2011, bijlage bij nr. 10     BLG135468
Additionele kosten als gevolg van het wetsvoorstel initiatiefwet Veteranen (bijlage bij 32414,nr.10) -
 
2 6 oktober 2011, regeling van werkzaamheden, 32414; ...     HTK20112012-9-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 6 oktober 2011) -
vergadering: 6 oktober 2011
 
2 3 augustus 2011, verslag, nr. 9     KST324149
Verslag
 
2 20 juni 2011, brief, nr. 8     KST324148
Brief lid / fractie; Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld
 
2 20 juni 2011, memorie van toelichting, nr. 7     KST324147
Memorie van toelichting zoals gewijzigd n.a.v. het advies van de Raad van State
 
2 20 juni 2011, voorstel van wet, nr. 6     KST324146
Voorstel van wet zoals gewijzigd n.a.v. het advies van de Raad van State
 
2 20 juni 2011, advies en reactie indiener(s), nr. 5     KST324145
Advies van de Raad van State en reactie van de indieners
 
2 20 juni 2011, brief, nr. 4     KST324144
Brief van het lid Eijsink dat het wetsvoorstel zal worden verdedigd door de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman
 
2 15 juni 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST324143
Memorie van toelichting
 
2 15 juni 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST324142
Voorstel van wet
 
2 15 juni 2010, geleidende brief, nr. 1     KST324141
Geleidende brief
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het wetsvoorstel, de bij het dossier betrokken ministeries en Tweede Kamercommissies, het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home