Nederlandse Grondwet:
Jhr.Mr. V.E.L. (Victor) de Stuers

foto Jhr.Mr. V.E.L. (Victor) de Stuersvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholiek Tweede Kamerlid en cultuurbeschermer. Zoon van een hoge KNIL-officier en Indisch bestuurder. Was aanvankelijk advocaat, maar is waarschijnlijk nooit in de rechtbank opgetreden. Kaartte via het Gids-artikel 'Nederland op zijn smalst' de verwaarlozing van de Nederlandse monumenten aan. Als chef van de afdeling Kunsten op Binnenlandse Zaken streed hij vanaf 1875 voor behoud en restauratie van gebouwen op het Binnenhof. Kwam in 1901 via het district Weert in de Tweede Kamer. Stelde daar, tot ongenoegen van zijn geestverwanten, de Nederlandse wandaden tijdens de Atjeh-oorlog openlijk aan de kaak. Gehandicapt door voetjicht.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1916: lid Tweede Kamer

1.

voornamen (roepnaam)

Victor EugŤne Louis (Victor)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 20 oktober 1843

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 maart 1916

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

3.

partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, van 16 juli 1869 tot 1 juli 1875
 • chef afdeling Kunsten en Wetenschappen (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 juli 1875 tot 15 oktober 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 december 1901 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Weert)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 1914 tot 21 maart 1916 (voor het kiesdistrict Weert)

5.

nevenfuncties

 • lid en secretaris College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, van 8 maart 1874 tot 1880
 • lid hoofdbestuur Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland, omstreeks 1876
 • lid bestuur Ambachtsschool te 's-Gravenhage, omstreeks 1876
 • voorzitter examencommissie Middelbaar Onderwijs Tekenen, vanaf 1878
 • lid commissie voor de vervaardiging en ruiling van reproductiŽn van kunstvoorwerpen, omstreeks 1890
 • ondervoorzitter Rijkscommissie tot het opmaken van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandse monumenten, van 1903 tot 1916

6.

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Athenaeum te Maastricht, van 1855 tot 23 juli 1861 (summa cum laude)

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 28 september 1861 tot 29 juni 1869

7.

activiteiten

als parlementariŽr
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over kunsten, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Ook militaire aangelegenheden en koloniŽn hadden zijn belangstelling.
 • Bekritiseerde jaarlijks bij de behandeling van de begroting van KoloniŽn in scherpe bewoordingen het optreden van het Nederlandse gezag in Atjeh. Kwam hierdoor in conflict met zijn geestverwanten.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1909 tot de minderheid van de katholieken die tegen de motie-Aalberse stemde, waarin om invoering van een tienurige werkdag werd gevraagd
 • Behoorde in 1912 tot de minderheid van de Katholieken die tegen de ontwerp-Bakkerswet van Talma stemde

8.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Sprak in de Tweede Kamer vanwege voetjicht waaraan hij leed vaak niet vanaf het spreekgestoelte, maar vanaf zijn eigen zitplaats
 • Werd tot het schrijven van het artikel "Holland op zijn smalst" (De Gids 1873) 'geÔnspireerd' toen hij in het South Kensington Museum te Londen (nu Victoria & Albert Museum) het oxaal uit de Sint Jan van Den Bosch zag. Hij verbleef in 1872 in Londen op uitnodiging van zijn broer Alphonse, die daar regeringsattachť was. Wierp zich steeds op als pleitbezorger van kunst in het algemeen.

uit de privťsfeer
 • Maakte als student in 1865 de houtskooltekeningen op de muur langs de wenteltrap van het academiegebouw in Leiden: de zgn. Gradus ad Parnassum
 • Zijn vader was luitenant-generaal van het Oost-Indisch Leger, resident van Sumatra's westkust, luitenant-generaal en gedeputeerde van Limburg
 • Een oom van hem, F.V.H.A. ridder de Stuers, was eveneens generaal van het Oost-Indisch Leger. Hij was gehuwd met een dochter van H.M. baron de Kock.

anekdotes en citaten
 • Stuurde in 1914 de aan hem gezonden vrijkaart voor de spoorwegen terug, met de opmerking dat hij geen douceurtjes aannam van personen of maatschappijen welke hij geroepen kon worden te controleren.

verkiezingen
 • Versloeg in 1901 in het kiesdistrict Weert B.J. Hulshof (rk), burgemeester van Bergen op Zoom
 • Werd in 1905, 1909 en 1913 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Maastricht, Brusselsestraat
 • 's-Gravenhage, Parkstraat 32, vanaf 1869
 • Vorden, landgoed De Wiersse (landgoed)

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, oktober 1913

overige onderscheidingen en prijzen
gouden medaille prijsvraag Rijksuniversiteit te Groningen, 1869 (voor dissertatie)

verenigingen, sociŽteiten, genootschappen etc.
erevoorzitter Vereeniging "Arti et Industriae" te 's-Gravenhage

hobby's
verzamelen van kunst

9.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De verhouding der volksvertegenwoordiger tot hunne kiezers" (dissertatie, 1869)
 • "Holland op zijn smalst", in: "De Gids", november 1873

literatuur/documentatie
 • J.A.C. Tillema, "Victor de Stuers: IdeeŽn van een individualist" (1982)
 • "Victor de Stuers: Referendaris zonder vrees en blaam. Catalogus tentoonstelling KB/ARA" (1985)
 • Th.H. Lunsingh Scheurleer, "Stuers, Jhr. Victor EugŤne Louis de (1843-1916)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 566
 • J. Bervoets, "Victor de Stuers: kunstenaar op een referendarisstoel", in: Binnenlands Bestuur Management 1992/4
 • J. Perry, "Ons fatsoen als natie: Victor de Stuers 1843-1916" (2004)
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

10.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 30 mei 1893

echtgeno(o)t(e)/partner
A.C. gravin van Limburg Stirum, Aurelia Carolina

kinderen
1 dochter

vader
H.J.J.L. ridder de Stuers, Hubert Jean Joseph Lambert

geboorteplaats en/of -datum
Roermond, 16 november 1788

moeder
H.J.C. Beyens, Hortense Josephine Constance (tweede echtgenote)

geboorteplaats en/of -datum
Brussel, 20 november 1814

broers en zusters
2 broers

beroep grootvader (vaderskant)
momboir-fiscaal in Oostenrijkse Rijksdienst

familierelaties

                                                                                                                                                                         

 
 

Inhoud

 • Contact
 • Home