Nederlandse Grondwet:
Mr. H.J. van Hengst

Mr. H.J. van Hengst

Gefortuneerde zoon van Utrechtse regent en schoonzoon van een burgemeester van de Domstad. Vergrootte zijn bezit nog door twee rijke huwelijken. Bekleedde belangrijke waterstaatkundige functies en was stadsbestuurder. Moest in 1787 naar Bremen vluchten. Had zitting in de Nationale Vergadering en later van het Wetgevend Lichaam tijdens Lodewijk Napoleon.

in de periode 1796-1810: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810)

1.

voornamen

Hendrik Jacob

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 7 februari 1742

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 27 februari 1817

levensbeschouwing
Gereformeerd

3.

partij/stroming

stroming(en)
onafhankelijk (in de Nationale Vergadering)

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • substituut-griffier Gerechtshof te Utrecht, vanaf 1769
 • ontvanger van de exploiten te Utrecht
 • rechter Gerechtshof te Utrecht, vanaf 1774
 • heemraad waterschap Lekdijk Bovendams, van 3 mei 1786 tot 1 oktober 1788
 • raad in de Vroedschap van Utrecht, van 28 augustus 1786 tot september 1787
 • lid Eerste Nationale Vergadering, van 19 april 1796 tot 10 november 1796 (voor het district Utrecht I; plaatsvervanger voor Mr. A.J. Strick van Linschoten tijdens diens constitutiecommissieperiode)
 • lid provisioneel bestuur van de provincie Utrecht, van 19 oktober 1797 tot 25 januari 1798
 • lid departementaal bestuur van Utrecht, van 4 juni 1802 tot 9 juni 1805
 • lid Wetgevend Lichaam, van 15 mei 1805 tot 24 juli 1806 (voor het departement Utrecht)
 • lid Wetgevend Lichaam, van 4 oktober 1806 tot 30 juli 1810 (voor het departement Utrecht)

5.

nevenfuncties

 • lid commissie voor de bestuurlijke inrichting van het departement Utrecht, vanaf november 1801
 • commissaris-politiek Hervormde Synode te Utrecht, 1804
 • lid Commissie van de Landbouw in Utrecht, vanaf 1805

6.

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Utrecht, van 1760 tot 10 juli 1760

7.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Na de komst van de Pruisen in 1787 werd hij veroordeeld o.a. voor majesteitsschennis, doch hij kon deze veroordeling voor Fl. 30.000 afkopen

uit de privésfeer
 • Hij was gehuwd met een zus van de tweede echtgenote van P.H. van de Wall, lid Staatsraad
 • Zijn vader was advocaat en raad en schepen van Utrecht
 • Zijn (eerste) schoonvader, Cypriaan Berger, was schepen en burgemeester van Utrecht

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid algemene raad van het departement van de Zuiderzee, 1811 (geweigerd)

woonplaats(en)/adres(sen)
Utrecht, van 7 februari 1742 tot 27 februari 1817

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Unie
 • Ridder in de Orde van de Reunie

8.

publicaties/bronnen

publicaties
"De fidejussione pro criminis reo"

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 749
 • Ned. Patriciaat, 1910

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Utrecht, 23 april 1770
 • gehuwd te Maartensdijk, 2 juni 1789

echtgeno(o)t(e)/partner
J.C. Berger, Jacoba Catharina

2e echtgeno(o)t(e)/partner
W.E. van Neukirchen genaamd Nyvenheim, Woltera Elbertina

kinderen
2 kinderen (uit eerste huwelijk)

vader
Mr. C. van Hengst, Cornelis

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 18 oktober 1715

moeder
S.S. Verdion, Sara Sibylla (gehuwd geweest met Willem Hendrik Lons)

geboorteplaats en/of -datum
Batavia, 9 september 1709

stiefmoeder
M.E. Godin, Maria Elisabeth

beroep grootvader (vaderskant)
 • drossaard van Vreeswijk, vanaf 1722
 • schepen van Utrecht, vanaf 1725

familierelaties
 • Vader van C.M. van Hengst, lid Notabelenvergadering
 • Aangetrouwde neef van F.W. van Neukirchen genaamd Nijvenheim, lid W
 • Oom van G.A. Visscher, lid Nationale Vergadering en lid Wetgevend Lichaam
 • Aangetrouwde oom van J. van Haeften, lid Intermediair Wetgevend Lichaam en lid Vertegenwoordigend Lichaam
 • Aangetrouwde oom van B. Onderwater, lid Notabelenvergadering
 • Aangetrouwde oom van L. de Casembroot, lid Notabelenvergadering

                                                                                                                                                                         

 
 

Inhoud

 • Contact
 • Home