Nederlandse Grondwet:
Artikel 27: Afstand koningschap

 
26 Artikel 27 28

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

In het Engels|In het Frans|In het Duits|In het Spaans  

1.

Toelichting

Als een Koning afstand doet gelden voor de opvolging dezelfde regels als voor de opvolging bij overlijden. Krijgt de voormalige Koning na de afstand nog kinderen, dan zijn die uitgesloten voor de troonopvolging.

2.

In eenvoudig Nederlands

Als de Koning geen Koning meer wil zijn, wordt zijn wettige opvolger Koning. De vorige Koning kan daarna nog kinderen krijgen. Zij kunnen geen Koning worden. En hun kinderen en kleinkinderen ook niet.

Uitleg

De Koning mag zelf beslissen of hij Koning wil blijven. Als de Koning geen Koning meer wil zijn, dan mag dat. Dit heet troonsafstand. Koning Willem I deed in 1840 troonsafstand omdat hij het niet eens was met de nieuwe Grondwet. En Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana deden troonsafstand omdat ze plaats wilden maken voor hun dochter.

Als de Koning geen Koning meer wil zijn, wordt zijn wettige opvolger Koning.

De Koning die heeft gezegd dat hij geen Koning meer wil zijn, kan daarna niet opnieuw Koning worden. En als de vorige Koning daarna nog kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen krijgt, kunnen zij geen Koning meer worden.

Een toekomstige Koning mag niet van tevoren zeggen dat hij geen Koning wil worden. Het Koningschap is zijn plicht.

3.

Literatuur

Wetenschappelijk

  • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, De regering, het koningschap, blz 479 t/m 495.

4.

Ontwikkeling artikel

1887

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden.

=
1917: art 16
1922

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden. Behoudens het bepaalde in het volgend artikel zijn na den afstand geboren kinderen van de erfopvolging uitgesloten.

=
1938: art 15, 1948: art 15, 1953: art 15, 1956: art 15, 1963: art 15, 1972: art 15
1983

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

=
1987: art 27, 1995: art 27, 1999: art 27, 2000: art 27, 2002: art 27, 2005: art 27, 2006: art 27, 2008: art 27
 
 

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home