Nederlandse Grondwet:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. Met Koninkrijksrelaties worden de relaties tussen de vier landen van het Koninkrijk bedoeld, namelijk Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De huidige minister van BZK is Ronald Plasterk (PvdA). Daarnaast is er binnen het ministerie een minister zonder portefeuille, (momenteel vacant) die minister voor Wonen en Rijksdienst is. De secretaris-generaal, momenteel (momenteel vacant), heeft de ambtelijke leiding over het ministerie van BZK. De Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) is verantwoordelijk voor het voorbereiden van alle wet- en regelgeving van het ministerie van BZK.

1.

Historische ontwikkelingen

Het ministerie werd ingesteld in 1813. Aangezien Nederland aan het begin van de 19de eeuw een nachtwakersstaat was, bemoeide de overheid zich zo min mogelijk met de burgers. Dit hield in dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in die tijd een gigantisch aantal beleidsterreinen onder zijn hoede had, van onderwijs tot handel en van volksgezondheid tot telegrafie.

In de loop van de 19e eeuw ontwikkeld Nederland zich steeds verder tot een verzorgingsstaat. Het zorg dragen voor het welzijn van de burger bracht vele taken met zich mee. Dit betekende dat in de loop van de 20e eeuw steeds meer van deze taken onttrokken werden aan het ministerie van BZ en ondergebracht werden in zelfstandige departementen.

De eerste grote afsplitsing vond plaats in 1877 met de oprichting van een ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Onder het kabinet-Kuyper was 'BZ' ook belast met sociale en arbeidswetgeving.

In de 20e eeuw zet de trend van afstoting van beleidsterreinen voort. In 1918 gaan de taken rondom volkshuisvesting naar het ministerie van Arbeid en werd er een ministerie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschap ingesteld. In 1932 ging Landbouw over naar het ministerie van Economische Zaken.

Het ministerie van BZ kreeg er ook taken bij. In 1998 kwamen de taken die voorheen behoorden tot het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken onder het ministerie van BZ.

Bij de formatie van het kabinet Rutte-I in 2010 werd de veiligheidstaak bij het ministerie weggehaald. De politie, brandweer en rapenbetrijding ging naar Justitie dat Veiligheid en Justitie ging heten. Daartegenover stond dat volkshuisvesting onder de noemer 'wonen' bij het ministerie terugkwam.

Voorlopers ministerie

Periode

Naam

1998-heden

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

1972-1998

Binnenlandse Zaken (BiZa)

Kabinet voor Surinaamse (tot november 1975) en Nederlands-Antilliaanse zaken (vanaf 1986 en Arubaanse zaken)

1959-1972

Binnenlandse Zaken (BiZa)

Kabinet voor de vice-minister-president

1956-1959

Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

1932-1956

Binnenlandse Zaken

1923-1932

Binnenlandse Zaken en Landbouw

1825-1923

Binnenlandse Zaken

1824-1825

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Onderwijs

1820-1824

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken

1813-1820

Binnenlandse Zaken

1809-1811

Eredienst en Binnenlandse Zaken

1805-1811

Binnenlandse Zaken

2.

Overzicht ministers sinds 1945

fotonaam ministeraanvang functieeinde functiekabinetsperiode
Afbeelding Plasterk, Dr. R.H.A.R.H.A. (Ronald) Plasterk2016-09-16tweede kabinet-Rutte
Afbeelding Blok, Drs. S.A.S.A. (Stef) Blok2016-06-292016-09-16tweede kabinet-Rutte
Afbeelding Plasterk, Dr. R.H.A.R.H.A. (Ronald) Plasterk2012-11-052016-06-29tweede kabinet-Rutte
Afbeelding Spies, Mr.Drs. J.W.E.J.W.E. (Liesbeth) Spies2011-12-162012-11-05eerste kabinet-Rutte
Afbeelding Donner, Prof.Mr. J.P.H.J.P.H. (Piet Hein) Donner2010-10-142011-12-16eerste kabinet-Rutte
Afbeelding Hirsch Ballin, Prof.Dr. E.M.H.E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin2010-02-232010-10-14vierde kabinet-Balkenende
Afbeelding Horst, Dr. G. terG. (Guusje) ter Horst2007-02-222010-02-23vierde kabinet-Balkenende
Afbeelding Remkes, J.W.J.W. (Johan) Remkes2006-07-072007-02-22derde kabinet-Balkenende
Afbeelding Remkes, J.W.J.W. (Johan) Remkes2003-05-272006-07-07tweede kabinet-Balkenende
Afbeelding Remkes, J.W.J.W. (Johan) Remkes2002-07-222003-05-27eerste kabinet-Balkenende
Afbeelding Vries, Prof.Mr. K.G. deK.G. (Klaas) de Vries2000-03-242002-07-22tweede kabinet-Kok
Afbeelding Boxtel, Mr. R.H.L.M. vanR.H.L.M. (Roger) van Boxtel2000-03-132000-03-20tweede kabinet-Kok
Afbeelding Peper, Dr. A.A. (Bram) Peper1998-08-032000-03-13tweede kabinet-Kok
Afbeelding Dijkstal, H.F.H.F. (Hans) Dijkstal1994-08-221998-08-03eerste kabinet-Kok
Afbeelding Graaff-Nauta, D.IJ.W. deD.IJ.W. (Dieuwke) de Graaff-Nauta1994-05-271994-08-22derde kabinet-Lubbers
Afbeelding Thijn, Drs. E. vanE. (Ed) van Thijn1994-01-181994-05-27derde kabinet-Lubbers
Afbeelding Hirsch Ballin, Prof.Dr. E.M.H.E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin1994-01-101994-01-18derde kabinet-Lubbers
Afbeelding Dales, Drs. C.I.C.I. (Ien) Dales1989-11-071994-01-10derde kabinet-Lubbers
Afbeelding Dijk, Drs. C.P. vanC.P. (Kees) van Dijk1987-05-061989-11-07tweede kabinet-Lubbers
Afbeelding Koning, Drs. J. deJ. (Jan) de Koning1987-02-031987-05-06tweede kabinet-Lubbers
Afbeelding Dijk, Drs. C.P. vanC.P. (Kees) van Dijk1986-07-141987-02-03tweede kabinet-Lubbers
Afbeelding Korte, Dr. R.W. deR.W. (Rudolf) de Korte1986-03-121986-07-14eerste kabinet-Lubbers
Afbeelding Korthals Altes, Mr. F.F. (Frits) Korthals Altes1986-02-211986-03-12eerste kabinet-Lubbers
Afbeelding Rietkerk, Mr. J.G.J.G. (Koos) Rietkerk1982-11-041986-02-20eerste kabinet-Lubbers
Afbeelding Rood, Dr. M.G.M.G. (Max) Rood1982-05-291982-11-04derde kabinet-Van Agt
Afbeelding Thijn, Drs. E. vanE. (Ed) van Thijn1981-09-111982-05-29tweede kabinet-Van Agt
Afbeelding Wiegel, H.H. (Hans) Wiegel1977-12-191981-09-11eerste kabinet-Van Agt
Afbeelding Gaay Fortman, Mr. W.F. deW.F. de Gaay Fortman1973-05-111977-12-19kabinet-Den Uyl
Afbeelding Geertsema, Mr. W.J.W.J. (Molly) Geertsema1972-08-091973-05-11tweede kabinet-Biesheuvel
Afbeelding Geertsema, Mr. W.J.W.J. (Molly) Geertsema1971-07-061972-08-09eerste kabinet-Biesheuvel
Afbeelding Beernink, Mr. H.K.J.H.K.J. (Henk) Beernink1967-04-051971-07-06kabinet-De Jong
Afbeelding Verdam, Mr. P.J.P.J. (Koos) Verdam1966-11-221967-04-05kabinet-Zijlstra
Afbeelding Verdam, Mr. P.J.P.J. (Koos) Verdam1966-09-051966-11-22kabinet-Cals
Afbeelding Samkalden, Dr. I.I. (Ivo) Samkalden1966-08-311966-09-05kabinet-Cals
Afbeelding Smallenbroek, J.J. (Jan) Smallenbroek1965-04-141966-09-01kabinet-Cals
Afbeelding Toxopeus, Mr. E.H.E.H. (Edzo) Toxopeus1963-07-241965-04-14kabinet-Marijnen
Afbeelding Toxopeus, Mr. E.H.E.H. (Edzo) Toxopeus1959-05-191963-07-24kabinet-De Quay
Afbeelding Struycken, Mr. A.A.M.A.A.M. (Teun) Struycken1958-12-221959-05-19tweede kabinet-Beel
Afbeelding Struycken, Mr. A.A.M.A.A.M. (Teun) Struycken1956-10-291958-12-22vierde kabinet-Drees
Afbeelding Suurhoff, J.G.J.G. (Ko) Suurhoff1956-10-131956-10-29vierde kabinet-Drees
Afbeelding Oven, Mr. J.Ch. vanJ.Ch. van Oven1956-07-071956-10-13derde kabinet-Drees
Afbeelding Beel, Dr. L.J.M.L.J.M. (Louis) Beel1952-09-021956-07-07derde kabinet-Drees
Afbeelding Beel, Dr. L.J.M.L.J.M. (Louis) Beel1951-12-061952-09-02tweede kabinet-Drees
Afbeelding Teulings, Mr. F.G.C.J.M.F.G.C.J.M. (Frans) Teulings1951-11-211951-12-06tweede kabinet-Drees
Afbeelding Maarseveen, Mr. J.H. vanJ.H. van Maarseveen1951-03-151951-11-18tweede kabinet-Drees
Afbeelding Teulings, Mr. F.G.C.J.M.F.G.C.J.M. (Frans) Teulings1949-09-201951-03-15kabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
Afbeelding Schaik, Mr. J.R.H. vanJ.R.H. (Josef) van Schaik1949-06-151949-09-20kabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
Afbeelding Maarseveen, Mr. J.H. vanJ.H. van Maarseveen1948-08-071949-06-15kabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
Afbeelding Witteman, Mr.dr. P.J.P.J. (Piet) Witteman1947-09-151948-08-07eerste kabinet-Beel
Afbeelding Beel, Dr. L.J.M.L.J.M. (Louis) Beel1946-07-031947-09-15eerste kabinet-Beel
Afbeelding Beel, Dr. L.J.M.L.J.M. (Louis) Beel1945-12-221946-07-03kabinet-Schermerhorn/Drees
Afbeelding Beel, Dr. L.J.M.L.J.M. (Louis) Beel1945-06-251945-12-22kabinet-Schermerhorn/Drees
Afbeelding Beel, Dr. L.J.M.L.J.M. (Louis) Beel1945-02-231945-06-25derde kabinet-Gerbrandy
Afbeelding Boeijen, H. vanH. (Hendrik) van Boeijen1945-01-271945-02-23tweede kabinet-Gerbrandy

+) In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke informatie over ministers van Binnenlandse Zaken? Bijvoorbeeld de opleiding van ministers of de gemiddelde leeftijd bij aantreden? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over bewindspersonen sinds 1798 opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

                                                                                                                                                                         

 
internet website
tel. +31-70-4266426
fax +31-70-3639153
adres Schedelhoekshaven 200
2511 EZ - Den Haag
 

Inhoud

  • Contact
  • Home