Logo Commissie van VenetiŽ

Deze commissie, voluit de Europese Commissie voor Democratie door Recht geheten, werd in 1990 opgericht om te helpen bij de overgang van de Oost-Europese staten naar een democratisch systeem. De commissie is een adviesorgaan van de Raad van Europa. De leden van de commissie komen vier keer per jaar samen in VenetiŽ (ItaliŽ).

Taken en doelstellingen

Het eerste doel was het begeleiden van de overgang van post-communistische staten naar een democratisch model, direct na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Toen dit proces voor het grootste deel voltooid was, ging de commissie zich bezighouden met het bevorderen van het constitutioneel recht en de democratische orde in Europa in het algemeen. Ze doet dat door vier soorten activiteiten:

  • Constitutioneel advies aan staten
  • Het ondersteunen van verkiezingen, referenda en politieke partijen
  • Samenwerking met constitutionele hoven binnen en buiten Europa
  • Het doen van (vergelijkend) onderzoek naar democratie- en staatsrecht-gerelateerde onderwerpen

Leden

De leden van de Commissie van VenetiŽ zijn allen onafhankelijke experts, zoals rechters, academici en parlementariŽrs. Elke lidstaat van de Raad van Europa en de bijzondere leden van de commissie vaardigen een lid af. De leden nemen echter op eigen gezag zitting en horen geen instructies te krijgen van hun regering. Inmiddels zijn circa 60 landen lid van de Commissie van VenetiŽ.

                                                                                                                                                                         

internet website
e-mail venice@coe.int
tel. +33 388 41 20 67
fax +33 388 41 37 38
adres Avenue de l'Europe
F-67075 - Strasbourg cedex (Frankrijk)
omvang circa 26 personen
 
 
  • Contact
  • Home