Nederlandse Grondwet:
Onder handen Grondwetgeving

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment dertien wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling. Acht daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, vijf zijn door de regering ingediend.

Van deze veertien voorstellen

is in tweede lezing in behandeling bij de Eerste Kamer (EK)

1

is in tweede lezing in behandeling bij de Tweede Kamer (TK)

3

wacht op tweede lezing

1

is in eerste lezing in behandeling bij de Eerste Kamer (EK)

3

is in eerste lezing in behandeling bij de Tweede Kamer (TK)

5

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

1.

In behandeling zijnde Grondwetswijzigingen

 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Tweede lezing EK

     

Constitutionele basis openbare lichamen Caribisch Nederland

34.702

regering

2017

Tweede lezing TK

     

Het invoeren van een rechterlijke toetsing

32.334

initiatief

2010

Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

34.716

initiatief

2017

Invoering van een correctief referendum

34.724

initiatief

2017

Wacht op tweede lezing

     

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33.989

regering

2014

Eerste lezing TK afgerond, bij EK

     

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische reschtsstaat beschermt

34.516

regering

2016

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34.517

regering

2016

Twee-derde meerderheid-vereiste voor goedkeuring Europese verdragen

30.874

initiatief

2006

Eerste lezing TK

     

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

Nederlandse taal in de Grondwet

32.522

regering

2010

'Handicap' en 'hetero- of homosexuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden

32.411

initiatief

2010

Zorgplicht voor welzijn van dieren

30.900

initiatief

2006

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home