Nederlandse Grondwet:
32211 - Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de Parlementaire Monitor.

 

De Parlementaire Monitor is een betaalde dienst van ANP en PDC Informatie Architectuur en stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer.

 

Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

 

Bent u al gebruiker van de Parlementaire Monitor? Log dan in voor de uitgebreide versie.

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 2009 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst, en de minister van Justitie, Hirsch Ballin.

 
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is prostitutie en seksbedrijven wettelijk te reguleren alsmede de ter zake door gemeenten te stellen regels gedeeltelijk te uniformeren, teneinde meer zicht te krijgen op de seksbranche en misstanden daarbinnen tegen te gaan.

1.

Volledige titel

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, 20 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(126 stuks)

2 10 november 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST137285
Koninklijke boodschap
publicatie: 23 november 2009
 
2 10 november 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST137284
Voorstel van wet
publicatie: 24 november 2009
 
2 10 november 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST137283
Memorie van toelichting
publicatie: 23 november 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home