Nederlandse Grondwet:
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1995)

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 1995

In 1995 werd de Grondwet gewijzigd op de volgende punten

  • enkele defensiebepalingen werden gewijzigd (artikelen 98 en 101)
  • de noodzakelijk ontbinding van de Eerste Kamer bij een grondwetswijziging werd geschrapt (artikel 137)
  • een aantal enkele additionele artikelen werden geschrapt

Defensiebepalingen (artikelen 98 en 101)

Na de val van de Berlijnse muur is er politieke en financiŽle herbezinning geweest op de inrichting en de taken van de krijgsmacht. Deze herbezinning gaf rede tot wijziging van enkele defensiebepalingen in verband met de opschorting van de opkomstplicht van dienstplichtigen. Artikel 101 kwam te vervallen en artikel 98 werd gewijzigd.

Ontbinding Eerste Kamer (artikel 137)

De regering was van mening dat een ontbinding van de Eerste Kamer wegens grondwetsherziening weinig betekenis had en liet met de wijziging dit voorschrift vervallen.

Het vierde lid van artikel 137 kwam te luiden: "Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide Kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen."

Additionele artikelen

Een aantal uitgewerkte additionele artikelen en uitgewerkte additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden werden geschrapt.

3.

Versies

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home