Nederlandse Grondwet:
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2002)

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 2002

In 2002 werd artikel 12 (binnentreden van de woning) opnieuw gewijzigd.

In de wet werd gesproken van binnentreden 'tegen de wil van de bewoner'. Uit het oogpunt van rechtsbescherming voor de bewoner en uit het oogpunt van zekerheid omtrent het rechtmatig binnentreden voor de ambtenaar, vond de wetgever het wenselijk om in de desbetreffende wet het scherpere criterium 'zonder toestemming van de bewoner' te hanteren.

Ten gevolge van deze wijziging moest ook artikel 103 gewijzigd worden.

3.

Versies

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home