Nederlandse Grondwet:
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2006)

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 2006

In 2006 werd de grondwettelijke bepaling over onderwijs gewijzigd (artikel 23).

De regering vond het wenselijk om ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven tot samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Daartoe is in 2006 is de grondwettelijke bepaling over onderwijs gewijzigd (artikel 23). Aan het slot van de eerste volzin, van het vierde lid, werd 'aantal scholen' vervangen door: 'aantal openbare scholen'. Aan de tweede volzin werd 'al dan niet in een openbare school' toegevoegd.

3.

Versies

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

  • Contact
  • Home