Nederlandse Grondwet:
Volkenrechtelijke organisatie [NL]

Een volkenrechtelijke organisatie is een internationale organisatie die besluiten kan nemen voor haar lidstaten. Soms zijn deze besluiten bindend voor alle lidstaten. In andere gevallen mogen de lidstaten zelf beslissen of zij de besluiten opnemen in hun nationale wetgeving. Belangrijke volkenrechtelijke organisaties zijn de Verenigde Naties, de Europese Unie, de NAVO en het Internationaal Gerechtshof.


Internationale organisatie waarvan staten lid zijn en die besluiten kunnen nemen die de lidstaten binden of die lidstaten naar eigen inzicht in nationale wetgeving kunnen vastleggen. Belangrijke volkenrechtelijke organisaties zijn de Verenigde Naties, de Europese Unie, de NAVO, het Internationaal Gerechtshof.

                                                                                                                                                                         

 
 
  • Contact
  • Home