Nederlandse Grondwet:
Centrale redactie PDC

Centrale redactie PDC

logo PDC

De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorziening via diverse elektronische media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel elektronische als gedrukte bronnen. Het verzamelen en selecteren van gegevens gebeurt voor een belangrijk deel via geautomatiseerde systemen.

De centrale redactie van PDC biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie. Actualiteit wordt gekoppeld aan context en toelichtende informatie. Dit alles wordt verzorgd door een deskundig redactioneel team, dat onafhankelijk is. De redactie streeft naar objectieve informatievoorziening.

De centrale redactie van PDC is verantwoordelijk voor nieuws en agenda-informatie van sites over onder meer de Europese Unie en de nationale politiek.

Websites en informatietools waaraan de centrale redactie van PDC een bijdrage levert

                                                                                                                                                                         

internet website
inlichtingen
tel. 070-3560238
adres Lange Voorhout 86 unit 15
2514 EJ - Den Haag
omvang circa 40 personen
 
 
  • Contact
  • Home