Nederlandse Grondwet:
Nieuw nummer Tijdschrift voor Constitutioneel Recht verschenen

woensdag 20 april 2011

DEN HAAG (PDC) - In april 2011 is het tweede nummer in de tweede jaargang van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) verschenen. Dit nummer van het tijdschrift bevat onder meer een zevental korte beschouwingen over deelonderwerpen van het in november 2010 gepresenteerde rapport van de Staatscommissie Grondwet:

  • 'Staatscommissies Grondwet: schepen in de nacht?' (G. Boogaard)
  • 'Een bal voor de burger' (O.J. Tans)
  • 'Een doos van Pandora' (J.J.J. Sillen)
  • 'Grondwettelijk recht op eerlijk proces en toegang tot de rechter: goede aanzet, maar ook gemiste kans' (B.J.G. Leeuw, P.A.M. Mevis)
  • 'Grondrechten in het digitale tijdperk: driemaal is scheepsrecht?' (L.F.M. Verhey)
  • 'Digitale grondrechten en de Staatscommissie: op zoek naar de kern' (B.J. Koops)
  • 'De beperkingssystematiek van de Nederlandse grondrechten: Kanttekeningen bij het rapport van de Staatscommissie Grondwet' (G. van der Schyff)

Daarnaast worden enkele recent verschenen publicaties besproken.

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht verschijnt vier maal per jaar en belicht belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s. Meer informatie vindt u op de website van het tijdschrift: www.tvcr.nl

                                                                                                                                                                         

 
 
  • Contact
  • Home