Nederlandse Grondwet:
Pleidooi voor grotere rol Eerste Kamer bij formatie

dinsdag 27 september 2011

DEN HAAG (PDC) - Gezien de belangrijke rol die de Eerste Kamer speelt bij de wetgeving, ligt het voor de hand dat die Kamer sterker wordt betrokken bij de kabinetsformatie. Dat betoogt prof. P. Bovend'Eert in het oktobernummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TVCR).

Beter nog zou het volgens hem zijn als het laatste woord over wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer komt, waarbij de Eerste Kamer wel wijzigingen kan voorstellen. Bovend'Eert erkent echter dat dit een lange weg vergt. Vooralsnog is een grotere rol van de Senaat bij de formatie wenselijk.

In het TVCR staan verder er onder meer artikelen over de kabinetsformatie van 2010, over de grondwetsvoorstellen inzake de buitenlandse betrekkingen en over de kabinetscrisis in BelgiŽ.

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht verschijnt vier maal per jaar en belicht belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en themaís. Meer informatie vindt u op de website van het tijdschrift: www.tvcr.nl.

                                                                                                                                                                         

 
 
  • Contact
  • Home