Nederlandse Grondwet:
Stemmingen Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349).

(Zie vergadering van 23 november 2016.)

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 12, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PW voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman (stuk nr. 9, III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/ztrk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman (stuk nr. 10, III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/ztrk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 11) tot het invoegen van een artikel 2a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de SGP, het CDA, de Groep

Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel. De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de WD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVVvoorditwetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.


2.

Originele weergave

1 / 1
afbeelding document
 
 

3.

Meer informatie

 
 

                                                                                                                                                                         

Officile titel Stemmingen Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Documentdatum 29-11-2016
Publicatiedatum 29-11-2016
Nummer HTK20162017-28-13
Kenmerk 34349;34349;9;34349;10;34349;11;34349;12
 

Inhoud

  • Contact
  • Home