Mr. G.A. de Meester

foto Mr. G.A. de Meester
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Liberale burgemeester van Harderwijk, die twee jaar afgevaardigde voor het district Zwolle was. Versloeg in 1862 Groen van Prinsterer. Populair in zijn eigen stad. Schreef vele historische artikelen. Hij overleed op 46-jarige leeftijd. Vader van Th.H. de Meester, de latere liberale kabinetsleider.

liberaal
in de periode 1862-1864: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen

Gerrit Abraham

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harderwijk, 2 oktober 1817

overlijdensplaats en -datum
Harderwijk, 2 maart 1864

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 22 september 1850 tot 15 september 1862 (1850-1852 voor het kiesdistrict Harderwijk, 1852-1862 voor het kiesdistrict Putten)
  • burgemeester van Harderwijk, van 1 januari 1856 tot 2 maart 1864 (benoemd bij K.B. van 11 december 1855)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1862 tot 2 maart 1864 (voor het kiesdistrict Zwolle)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • commissaris Maatschappij van Weldadigheid, vanaf 1859
  • redacteur "Weekblad voor Burgerlijke Administratie"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorair lid Overijsselsche Vereeniging ter bevordering van Provinciale welvaart, vanaf mei 1847

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer vooral over zaken betreffende het binnenlands bestuur, de spoorwegen en de accijnzen

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Richtte met zijn vader in 1845 de Maatschappij voor landaanwinning in de Zuiderzee op

uit de privésfeer
Zijn vader was adjunct-maire van Ermelo en secretaris, burgemeester en raadslid van Harderwijk

verkiezingen
  • Werd in 1861 bij tussentijdse verkiezingen in het district Zwolle verslagen door J.Ph.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt (cons.)
  • Versloeg in 1862 na herstemming G. Groen van Prinsterer (a.r.)
  • Werd in 1866 verslagen door G. Groen van Prinsterer (a.r.). Werd in het district Arnhem verslagen door Æ. Mackay (a.r.).

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.