Studiegroep "Eigen Middelen" van de Europese Conventie

Deze studiegroep van de Europese Conventie werd ingesteld om aanvullingen te geven op de conclusies van de Werkgroep vereenvoudiging inzake de begrotingsprocedure. Deze werkgroep erkende de doorslaggevende rol van de Raad van de Europese Unie op dit gebied.

De studiegroep onderzocht de complexe onderliggende problematiek en probeerde antwoorden te formuleren op de volgende vragen:

  • zal het in een groter Europa nog mogelijk zijn de financiering van de Unie te regelen met besluiten die met eenparigheid van stemmen moeten worden aangenomen?
  • kan de Unie een lidstaat verzoeken om de begroting te financieren, als de regering niet eerst akkoord is gegaan met de voorwaarden en met het maximum?
  • de begroting van de Europese Unie komt tot stand door nationale bijdragen van de lidstaten. Welke middelen staan open om de Unie autonomere financiële middelen te verschaffen?

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Eigen middelen van de Europese Unie

De Unie haalt haar eigen middelen uit de ontvangsten waarmee de begroting wordt gefinancierd en die haar "van rechtswege" toekomen (waarmee de benaming "eigen" gerechtvaardigd is) in het  kader van het jaarlijkse maximum dat als percentage van het bruto nationaal product van de Unie wordt vastgesteld. De eigen middelen komen momenteel uit vier bronnen:

  • landbouwheffingen
  • de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
  • een percentage van de BTW-inkomsten van de lidstaten
  • een percentage van het bruto nationaal product van de lidstaten

De eerste twee bronnen, die ook de oudste zijn, leveren thans nog slechts een geringe bijdrage aan de totale ontvangsten van de Unie.

2.

Samenstelling studiegroep

Voorzitter: Mendez de Vigo

Nederlands lid: Gijs de Vries