Overzichtswerken

Prof. dr. H. Daalder, I.M. Noomen, drs. M.L. Schuur en dr. G. Voerman

Een ieder die onderzoek doet naar verschijnselen van de Nederlandse politiek, doet er goed aan allereerst handboeken te raadplegen. Deze bevatten gewoonlijk niet alleen systematisch samengevatte informatie, maar ook min of meer uitvoerige bibliografische verwijzingen. Naast handboeken die zich specifiek richten op de Nederlandse politiek, worden hieronder tevens handboeken en overzichtswerken opgenomen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis en het Nederlandse staatsrecht.

1.

Indeling

1.  Historische ontwikkelingen van de Nederlandse politiek
2.  Overzichtswerken van het staatsrecht
3.  Handboeken over de Nederlandse politiek