Europees Parlement: verkiezingen

Sinds 1979 vinden in Nederland verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. In de subparagraaf zijn de volgende gegevens over die verkiezingen opgenomen:

  • aantal kiesgerechtigden
  • opkomstpercentage
  • aantal uitgebrachte stemmen
  • aantal ongeldige stemmen
  • aantal geldige stemmen
  • geldige stemmen in percentage van het aantal kiesgerechtigden
  • geldige stemmen in percentage van het aantal uigebrachte stemmen.

De uitslagen van de verkiezingen, een overzicht van alle partijen die hebben deelgenomen en de zetelverdeling is opgenomen in de subparagraaf Europees Parlement: verkiezingen in de paragraaf Uitslagen.

1.

Indeling

1.  Kiesgerechtig­den, opkomst­percen­tage en aantallen uitgebrachte stemmen
2.  Uitslagen Europees Parlement