Kerk en religie in Nederland: de protestantse kerken en groepen

Prof. dr. G.J. Schutte

Het Nederlandse protestantisme kent een zeer grote verscheidenheid. Daarin weerspiegelen zich voor een deel zeer oude tradities op het gebied van theologie, spiritualiteit en kerkelijke organisatie, lokaal en regionaal gebonden tradities soms, en uiteenlopende reacties op eigentijdse maatschappelijke en geestelijke ontwikkelingen.

De innige verwevenheid van deze pluriformiteit en verdeeldheid met de geschiedenis vereist dat een beschrijving van de protestantse kerken en groepen in Nederland vanuit de geschiedenis wordt opgezet. Deze kennismaking met protestants Nederland begint daarom met een historiografisch overzicht.

1.

Indeling

1.  De vestiging van het protestantisme
2.  De Gereformeerde Kerk als publieke kerk
3.  De getolereerde gezindten ten tijde van de Republiek
4.  Overgangstijd, 1795-1813
5.  Het Nederlandse protestantisme in de negentiende eeuw
6.  Protestants Nederland in de twintigste eeuw