Mededeling over vragen PVV over het bericht dat een redacteur van de website geenstijl.nl is ontboden aan een Amsterdams politiebureau

publicatie datum 31 juli 2008
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Justitie
kamerleden G. (Geert) Wilders
M. (Martin) Bosma
partijen Partij voor de Vrijheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3106

Vragen van de leden Wilders en Bosma (beiden PVV) aan de minister van Justitie over het bericht dat een redacteur van de website geenstijl.nl is ontboden aan een Amsterdams politiebureau. (Ingezonden 26 juni 2008)

1

Bent u bekend met het bericht

«GeenStijl ontboden aan bureau»?1

2

Is het waar dat een redacteur van de website geenstijl.nl aan een Amsterdams politiebureau is ontboden vanwege een aantal uitspraken op voornoemde website?

3

Deelt u de mening dat er sprake is van een permanente campagne tegen de vrijheid van meningsuiting nu na de arrestatie van de cartoonist Gregorius Nekschot en na de ontbieding aan een politiebureau van de webmaster van de website hoeiboei.nl, nu blijkbaar ook een redacteur van de website geenstijl.nl is ontboden? Zo neen, waarom niet?

4

Wilt u politie en justitie in toom houden en ervoor zorgen dat deze DDR-praktijken onmiddellijk worden gestopt? Zo neen, waarom niet?

1 www.geenstijl.nl

Medeling

Mededeling van minister Hirsch Ballin (Justitie). (Ontvangen 21 juli 2008)

Hierbij deel ik mee, dat de schriftelijke vragen van de leden Wilders en Bosma (beiden PVV) van uw Kamer over het bericht dat een redacteur van de website geenstijl.nl is ontboden aan een Amsterdams politiebureau (ingezonden 26 juni 2008) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

KVR32794 2070823880 0708tkkvr3106 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2008

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel

6317