Brief van De Minister van Binnenlandse Zaken - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 19

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 januari 1980

Met het oog op de voortzetting van de mondelinge behandeling door de Tweede Kamer van het ontwerp van wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal (14222) doe ik u hierbij in afschrift toekomen het advies van de Kiesraad van 16 juni 1976 betreffende termijnverkorting bij kamerontbinding en de briefwisseling die de Kiesraad daaromtrent voerde met de politieke partijen.' De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

1 Nedergelegd op de bibliotheek ter inzage van de leden.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14222, nr. 19

 
 
 

2.

Meer informatie