Grondwetquiz

Dit jaar staat tijdens de Grondwetdag de Algemene Rekenkamer centraal: welke rol speelt de Algemene Rekenkamer bij de democratische controle. De Algemene Rekenkamner is een van de Hoge colleges van Staat die expliciet in de Grondwet genoemd wordt. Test in tien vragen je kennis over de Algemene Rekenkamer.

In de Grondwet staan de officiële spelregels van onze samenleving. Zo staat erin welke rechten burgers in de Nederlandse staat hebben. Dat zijn de grondrechten. Er staat in dat burgers het recht hebben hun eigen leven te leiden zonder dat de staat zich bemoeit met hun mening, hun geloof of de keuzes die ze maken. Ook wordt in de Grondwet geregeld hoe onze overheid in elkaar zit, zoals de keuze voor een parlementair systeem met twee kamers. Test je kennis over de Grondwet.

De Nationele ombudsman is een van de Hoge colleges van Staat die de Grondwet noemt. Artikel 78a van de Grondwet bepaalt dat de Nationale ombudsman 'op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen' verricht.