34516, nr. 12 - Amendement Baudet over de democratische rechtstaat en soevereiniteit van het Nederlandse volk - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit amendement op het wetsvoorstel Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) werd op 11 april 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Dit amendement regelt dat de algemene bepaling behelst dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat het Nederlandse volk soeverein is, hetgeen inhoudt dat het zelf, door middel van gekozen volksvertegenwoordigers, via de nationale regering en via referenda, de wetten vaststelt waaraan het onderworpen is. Aangezien het de bedoeling van een preambule is om de mogelijkheidsvoorwaarden voor het goed functioneren van de Grondwet te schetsen, en aangezien soevereiniteit een fundamenteel (en noodzakelijk) uitgangspunt is van een democratische rechtsstaat, is een dergelijke bepaling essentieel en noodzakelijk in iedere preambule.

 
status: Het amendement is op 6 juni 2017 verworpen. FvD stemde voor.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 11 april 2017, behandeling, 34516     HTK20162017-66-15
Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling
vergadering: 11 april 2017
 
2 11 april 2017, amendement, nr. 12     KST3451612
Amendement Baudet over de democratische rechtstaat en soevereiniteit van het Nederlandse volk
 
2 31 mei 2017, behandeling, 34516; 34516; 13; 34516; 14; 34516; 15; 34516; 13     HTK20162017-81-7
Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling
vergadering: 31 mei 2017
 
2 6 juni 2017, stemming(en), 34516; 34516; 7; 34516; 8; 34516; 9; 34516; 10; 34516; 11; 34516; 12     HTK20162017-83-11
Stemmingen Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling verworpen
vergadering: 6 juni 2017
 

2.

Dossier