34702, nr. 6 - Motie Van Tongeren/van Engelshoven over het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer

Deze motie werd op 5 september 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GL) bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer en was mede ondertekend door Ingrid van Engelshoven (D66).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering om, duidelijke criteria vast te stellen voor het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen en de Kamer hierover te informeren.

 
status: De motie is op 12 september 2017 verworpen. De SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie stemden voor.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 5 september 2017, motie, nr. 6     KST347026
Motie Van Tongeren/van Engelshoven over het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen
 
2 5 september 2017, behandeling, 34702; 34702; 6     HTK20162017-98-9
Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer
vergadering: 5 september 2017
 
2 12 september 2017, stemming(en), 34702; 6     HTK20162017-101-8
Stemming motie Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer verworpen
vergadering: 12 september 2017
 

2.

Dossier