Nederlandse Grondwet:
Homepage Nederlandse Grondwet

 
Binnenhof - Den Haag

De doorsnee Nederlander vindt de Nederlandse Grondwet belangrijk, maar weet feitelijk nauwelijks wat er nu eigenlijk in de Grondwet geregeld wordt. Dit was de conclusie van een in 2008 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingesteld onderzoek.

Deze site wil het belangstellende burgers, ambtenaren, bestuurders, politici en de media eenvoudiger maken om snel kennis te nemen van de betekenis en bedoeling van de afzonderlijke artikelen van de Grondwet, die feitelijk de officiŽle spelregels van onze samenleving vormen.

Bekijk ter oriŽntatie

1.

Doel en achtergrond website

De site wil een actueel en helder overzicht van de ontwikkeling van de artikelen van de Nederlandse Grondwet sedert 1798 bieden. Daartoe is de volgende opzet gekozen:

 • Voor alle artikelen zijn de letterlijke tekst en een korte toelichting beschikbaar gemaakt.
 • Verder zijn de artikelen met ťťn of meer van de volgende onderdelen verrijkt:
  • vertalingen van de letterlijke tekst in het Duits, Engels, Frans en Spaans
  • een kort literatuuroverzicht
  • vragen uit de praktijk zoals deze aan de Rijksoverheid gesteld worden met de antwoorden
  • een optie om met behulp van een Europese database op zoek te gaan naar corresponderende artikelen en/of jurisprudentie in andere landen
  • de ontwikkeling van een artikel door de tijd heen
  • relevante Kamervragen
  • een overzicht van relevante parlementaire debatten
 • Daarnaast zijn een aantal thema's uitgewerkt, die een extra uitleg van de context rond een onderwerp en/of artikel bieden.

2.

Verantwoordelijkheid voor deze website

De basis voor deze website is financieel mogelijk gemaakt en begeleid door het Project Versterking Grondwet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Montesquieu Instituut, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) hebben inhoudelijk bijgedragen aan deze website.

De verantwoordelijkheid voor de feitelijke realisatie van deze website, de gebruikte techniek, de keuze van het gebruikte materiaal en eventuele onjuistheden of andere gebreken berust echter geheel bij het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

Opmerkingen en suggesties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze via de op iedere pagina van deze site aanwezige contact-optie aan de redactie van deze site doen toekomen.

                                                                                                                                                                         

Vlag met begin artikel 1 Grondwet ('Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld')
 

Inhoud

 • Contact
 • Home