Grondwetgeving in behandeling

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment negen wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling. Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, drie zijn door de regering ingediend.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

In behandeling

 
 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wacht op tweede lezing

     

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34.517

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt

34.516

regering

2016

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33.989

regering

2014

Eerste lezing TK

     

Constitutionele verankering EU-lidmaatschap

35.202

initiatief

2019

Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers

35.144

initiatief

2019

Correctief referendum

35.129

initiatief

2019

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden

32.411

initiatief

2010

1.

Ontwikkeling in 2019

Het wetsvoorstel tweederdemeerderheidsvereiste voor de goedkeuring van Europese verdragen is op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen. Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren is op 15 januari 2019 ingetrokken.