Grondwetgeving in behandeling

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment acht wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling.* Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, zeven zijn door de regering ingediend. Daarnaast is er een internetconsultatie afgerond voor één wijzigingsvoorstel.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

In behandeling

 

Internetconsultatie afgerond

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wijziging voordracht benoeming leden Hoge Raad

-

regering

2019

2.

Ontwikkelingen in 2022

Het gesplitste initiatiefvoorstel-Leijten over het correctief referendum is op 5 juli 2022 door de Tweede Kamer in tweede lezing verworpen.

In het Staatsblad zijn verschenen de wetten over:

Kiescollege Eerste Kamerverkiezingen voor kiezers buiten Nederland (18 augustus 2022)

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (30 augustus 2022)

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt (30 augustus 2022)

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim (30 augustus 2022)

Herijking tweede lezing grondwetswijziging (30 augustus 2022)

Vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (30 augustus 2022)

3.

Ontwikkelingen in 2021

Het wetsvoorstel Constitutionele verankering EU-lidmaatschap is op 15 februari 2021 door de Tweede Kamer verworpen.