Over DeNederlandseGrondwet.nl

Burgers weten wel dat er een Grondwet is, maar wat er in staat is minder bekend. Vaak komt men niet veel verder dan de vrijheid van meningsuiting en het verbod op discriminatie. Maar de Grondwet bevat veel meer (basis-)regels die in Nederland gelden. Dat zijn niet alleen de grondrechten, maar dat zijn ook regels over de inrichting van Nederland, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe er wetten worden gemaakt. De Grondwet heeft daar zo'n 150 artikelen voor nodig, waar de vrijheid van meningsuiting en het antidiscriminatieverbod er slechts twee van zijn.

Wat kunt u verwachten

Deze website wil iedereen in staat stellen kennis te maken met de inhoud en de betekenis van de Grondwet. Daarnaast volgt de site de bij de Tweede en Eerste Kamer in behandeling zijnde voorstellen tot wijziging van de Grondwet en volgt (nieuwe) ontwikkelingen. Wat het laatste betreft valt te denken aan de discussie over een (correctief) referendum, en over het vraagstuk of aan de Grondwet niet een preambule moet worden toegevoegd, zoals in de Verenigde Staten.

Daartoe biedt de site een actueel en helder overzicht van de ontwikkeling van de artikelen van de Nederlandse Grondwet sedert 1798. Per artikel wordt geboden:

  • de letterlijke tekst met toelichting
  • vertalingen van de letterlijke tekst in het Duits, Engels, Frans en Spaans
  • een eventuele alternatieve tekstversie uit de literatuur
  • de ontwikkeling van het artikel door de tijd heen
  • een link naar het wetenschappelijke commentaar en wetenschappelijke artikelen op nederlandrechtsstaat.nl
  • per artikel de parlementaire behandeling met verwijzingen naar de desbetreffende wetgevingsdossiers (vanaf 1983)

Daarnaast worden de voorstellen die in behandeling zijn bij de Tweede en Eerste Kamer gevolgd met links naar de parlementaire dossiers. Tenslotte worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd in dossiers en in analyses en columns.

Wie werken aan de site

Deze site is een initiatief van het Montesquieu Instituut en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de vormgeving, de informatie-architectuur en de technische realisatie tekende PDC - partner van het Montesquieu Instituut. De centrale redactie van PDC i is inhoudelijk verantwoordelijk voor de site.

Contact opnemen

Opmerkingen en suggesties worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze via de op iedere pagina van deze site aanwezige contact-optie aan de redactie van deze site doen toekomen.