Nota's van wijziging en amendementen bij 25313 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
1997-08-28 6 Nota van wijziging

2.

Amendementen en subamendementen