Nota's van wijziging en amendementen bij 33131 - Constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
2012-10-09 9 Amendement Segers over het bij de specifieke (maat)regelen voor de BES in acht nemen van de gelijkwaardigheid van de ingezetenen van de BES - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de Eerste Kamer verworpen
2012-10-09 8 Amendement Hachchi over het niet van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 131 Grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de Eerste Kamer verworpen