Nota's van wijziging en amendementen bij 15468 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1980-03-18 11 Amendementen Wöltgens en Van Amelsvoort aangenomen