Nota's van wijziging en amendementen bij 15681 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
1980-05-19 12 Tweede nota van wijzigingen
1980-02-18 8 Nota van wijzigingen

2.

Amendementen en subamendementen

datum nr. titel status
1980-05-28 13 Amende­ment Roethof over intrekking KB uit 1939 i verworpen