Nota's van wijziging en amendementen bij 15883 (R1129) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1980-08-28 14 Amendementen Van der Burg en Nijpels ingetrokken
1980-08-26 13 Amendement Van Ooijen verworpen
1980-08-06 11 Amendementen Nijpels C.S. ingetrokken
1980-08-06 10 Amendement Van der Burg aangenomen