Nota's van wijziging en amendementen bij 16036 (R1139) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1981-01-20 18 Amendement De Kwaadsteniet verworpen
1981-01-19 17 Amendement De Kwaadsteniet ingetrokken
1981-01-19 16 Amendement De Kwaadsteniet en Van Thijn over vervallen van 'mede' aangenomen
1981-01-19 15 Amendement De Kwaadsteniet verworpen
1981-01-19 14 Amendement De Kwaadsteniet en Brinkhorst over de taak van de ministerraad aangenomen
1981-01-19 13 Amendement De Kwaadsteniet verworpen
1981-01-19 12 Amendement De Kwaadsteniet ingetrokken
1981-01-13 11 Amendement Waltmans verworpen
1981-01-09 10 Amendement Van Thijn verworpen