Nota's van wijziging en amendementen bij 16640 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1981-03-17 7 Amendement Patijn ingetrokken
1981-03-16 6 Amendement De Kwaadsteniet c.s. over voorzitter uit de leden van de Verenigde Vergadering aangenomen