Nota's van wijziging en amendementen bij 23575 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen

datum nr. titel status
1994-02-09 6 Amende­ment Jurgens over het motiveringsbeginsel in de considerans aangenomen