Nota's van wijziging en amendementen bij 34516 - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen