Nota's van wijziging en amendementen bij 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
2020-05-08 7 Nota van wijziging

2.

Amendementen en subamendementen