Nota's van wijziging en amendementen bij 35532 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

2.

Amendementen en subamendementen

datum nr. titel status
2020-12-01 7 Amende­ment Bisschop over het schrappen van de beurtelingse verkiezing verworpen