Nota's van wijziging en amendementen bij 36160 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, eerste lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
2023-02-13 14 Derde nota van wijziging - Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
2023-02-08 9 Tweede nota van wijziging - Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
2022-12-02 7 Nota van wijziging - Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

2.

Amendementen en subamendementen

datum nr. titel status
2023-02-09 13 Amende­ment Sneller/Bromet over het uitzonderen van referenda over de goedkeuring van internationale verdragen i - Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum aangenomen
2023-02-08 15 Amende­ment Van der Graaf c.s. over facultatieve bindende correctieve referenda voor decentrale overheden i - Voorstel van wet Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum aangenomen
2023-02-08 12 Amende­ment Van der Graaf en Chris Simons over een uitkomstdrempel i - Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum verworpen
2023-02-08 10 Amende­ment Bisschop over het schrappen van de mogelijkheid referenda te houden over onderdelen van wetgeving i - Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum aangenomen