Moties bij 31013 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de provinciale staten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
2007-12-04 7 Motie over de mogelijkheid om af te wijken van de hoofdregel dat de burgemeester en de commissaris van de Koningin voorzitter van resp. gemeenteraad en provinciale staten zijn i - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten verworpen

2.

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.