Moties bij 30874 (R1818) - Initiatiefvoorstel Herben/Van der Staaij - Tweederde-meerderheid voor goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
2009-06-17 12 Motie om een activering van artikel 91, lid 3, van de Grondwet, zoals voorzien in de motie-Schinkelshoek c.s., te betrekken in de beraadslagingen van de staatscommissie Grondwet - Voorstel van rijkswet Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie aangenomen
2009-06-17 11 Motie met verzoek om in memorie van toelichting bij elk wetsvoorstel voor goedkeuring verdrag in te gaan op vraag of art. 91, lid 3, Grondwet van toepassing is - Voorstel van rijkswet Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie aangenomen

2.

Moties in de Eerste Kamer