Moties bij 32411 - Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
2020-06-23 15 Motie Van der Molen/Geluk-Poortvliet over bestrijding van leeftijdsdiscriminatie beter in beleid en wet- en regelgeving verankeren - Voorstel van wet Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond vervallen

2.

Moties in de Eerste Kamer

datum nummer titel status
2021-02-09 I Motie-Schalk c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap - verworpen