Moties bij 16911 (R1171) - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

Niet ingediend.

2.

Moties in de Eerste Kamer

datum nr. titel status
1982-05-04 16911, nr. 47d Motie Feij C.S. i