Moties bij 16935 - Verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

Niet ingediend.

2.

Moties in de Eerste Kamer

datum nummer titel status
1982-05-04 16935, nr. 47d Motie Feij C.S.